Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Bygg- og anleggsfag

Bygg- og anleggsfag er ein yrkesfagleg utdanning som kan føre fram til fagbrev. Utdanninga er tilrettelagt for vaksne som ønsker å kombinere jobb og utdanning.

Fagtilbod

Fag som startar i august 2020

Me startar i august 2020.

Voksne deltakere ved Åsane vgs. i tømrerfaget på oppdrag. Foto

Betongfag vg1

Betongfaget vg1 gjev full opplæring i både programfag og fellesfag (dersom du mangler det). Opplæringen går over tre dager i veka i eitt år. Når du er ferdig med vg1 går du automatisk over på vg2 året etter. Bestått vg1 og vg2 gjev grunnlag for å søke læreplass for å ta fagbrev i betongfaget. Læretiden er 2 år.

 

  • Varigheit: 2 år på skule, 2 år i lære
  • Tid: tre gongar i veka på dagtid
  • Opptakskriterier: Må ha fullført grunnskule
    Søker bør vere på nivå B1 i norsk. Det er krav til engelsk på grunnskulenivå.
  • Kursstad: Sotra Arena /Sund
reinhald, sotra vgs.jpg

Betongfag/murerfag vg3

Dettet er eit kurs for deg med fleire års relevant erfaring innen faget. Kurset gjev opplæring i teorien du må ha for å få fagbrev i betong eller murerfaget. Noko av undervisningen vert gjeve saman og noko kvar for seg, der undervisningen vert då spissa mot ditt fag. Utdanninga vert avslutta med teorieksamen på vg3 nivå. Ynskjer du du det, kan du følgje undervisninga i begge faga.  

Lærlinger kan også søke desse faga.   Det vert undervisning 1 til 2 kvelder i veka over eitt år.

  • Skulestad: Bildøy

Alle fagtilbod i Vestland

Dersom du ikkje kan finne faget du ønsker på sidene våre kan du undersøke om det finst ved eitt anna senter. Vi har fem Senter for vaksenopplæring i Vestland, lokalisert i Bergen, Sotra, Stord og Voss. Liste over alle fag i Vestland kan du finne via lenka nedanfor.