Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Barne- og ungdomsarbeidarfaget

Jobbar du i barnehage og ønsker å ta fagutdanning?

Vi tilbyr teorien til barne- og ungdomsarbeidarfaget på deltid. Tilbodet rettar seg mot deg som jobbar i barnehage og vil ta fagutdanning, men som har brukt opp retten til gratis vidaregåande skulegang. Undervisninga er gratis og gir deg teorien du treng for å ta fagbrev.

  • Kursstad: Sotra
  • Varigheit: august 2018 - juni 2019
  • Frammøte: 1 - 2 ettermiddagar / kveldar i veka

Søknadsfrist: Opptaket startar 1. mai, med kontinuerleg opptak så lenge det er ledige plassar.

Kven kan søke?

  • Tilsette som ynskjer å ta fagutdanning i vaksen alder, men som har brukt opp retten til gratis vidaregåande skulegang.
  • For å få plass må ein vere tilsett i barnehage no, og ha omlag 5 års praksis frå barnehage, SFO eller skule. Det er ikkje eit krav til praksis frå SFO og skule dersom ein har om lag 5 års praksis frå barnehage.

Korleis søker eg?

Du kan fylle ut søknadsskjema nedanfor og sende til oss. Vi ønsker søknaden din innan 1. mai.

Søknadskjema barne- og ungdomsarbeidarfaget på Sotra (pdf)

Same skjema: Søknadskjema barne- og ungdomsarbeidarfaget på Sotra (docx)

Fagbrev som praksiskandidat

Gjennom praksiskandidatordninga får tilsette tilbod om å ta teoridelen på VG 3 i barne- og ungdomsarbeidarfaget (BUA). Bestått eksamen og godkjent praksis gir rett til å ta fagbrev som praksiskandidat.  Då må du ha:

  • Godkjent teorieksamen i lærefaget på Vg3-nivå
  • Inntil 5 år med relevant praksis.

Tilbod om gratis utdanning

Fylkesmannen tilbyr i samarbeid med Hordaland fylkeskommune utdanning som fører fram til fagbrev i Barne- og ungdomsarbeidarfaget. Tilbodet gjeld frå hausten 2018.

Utdanninga skal organiserast gjennom vaksenopplæringssentera til Hordaland fylkeskommune. Undervisninga er planlagt lagt til ein eller to dagar på ettermiddag / kveld i veka i tidsrommet august 2018- juni 2019.

Kontakt oss

Kontakt oss om du har spørsmål. Kontaktperson:

Rådgjevar
Profilbilde av Oddbjørn Richard Berger

Oddbjørn Richard Berger

Send e-post 56310219