Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Samarbeidsmøte

Sotra vidaregåande skule og lokalt arbeids – og næringsliv

Sotra vidaregåande skule set stor pris på samarbeidet vi har med vårt lokale arbeids – og næringsliv og ynskjer å inviterer til eit samarbeidsmøte. Vårt mål er å gje våre yrkesfagelevar best mogleg opplæring og føresetnad for å lykkast i arbeidslivet. 

For å bli enda betre ynskjer vi eit dialog - og evalueringsmøte med bedrifter som tar imot våre yrkesfagelevar i arbeidspraksis gjennom faget yrkesfagleg fordjuping, YFF. Vi er særlig interessert i dialog med dei som er tettast på elevane.

 Stad:               Sotra vidaregåande skule, skulestad Bildøy - kantina

Tid:                 Tysdag 20. februar 2018, kl. 15.00 -16.30

kl. 15.00          Felles samling i kantina med litt å bite i.

  • Velkommen ved rektor
  • Samfunnskontrakten – innlegg med Emil Gadolin, Utvalsleder for opplæring og helse hjå Hordaland fylkeskommune
  • Felles informasjon om faget yrkesfaglig fordjuping, YFF

kl. 15.45          Fagvise samlingar med evaluering og planlegging av vegen

                        vidare:

  • Erfaringar med elever i YFF/praksis. Korleis fungerer ordninga for dykk?
  • Forventningsavklaringar: kva kan forvente av elevar, lærar og praksiskontakt? Kva er status når det gjelder elevenes holdningar, kunnskap og ferdigheter? Er det noko vi på skulen kan bli betre på?
  • Kva tenker de om informasjon, oppfølging og tilrettelegging frå skulen sin side?

Sett av dagen og melde dykk på allereie no. Send påmelding til vår yrkesfaglege koordinator, Ingrid Beate Lægreid; ingrid.beate.laegreid@hfk.no

 

Mvh
Rektor Sotra Vidaregåande skule