Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Søkje studiar via y-vegen

Du kan med fag-eller sveinebrev søkje opptak på einskilte universitets- og høgskulestudium utan generell studiekompetanse eller forkurs.

Studia er tilrettelagde for personar med yrkesfagleg bakgrunn.
Y-vegstudium er vanlegast innan realfags- og ingeniørutdanningar. Førsteåret på desse ingeniørstudia har fleire teoretiske fag, som matematikk og fysikk, og mindre praksis enn den vanlege ingeniørutdanninga.

Fleire universitet og høgskular har oversikt over kva fagbrev som er relevante for utdanningar via   y-vegen.

Sjå oversikt over y-vegstudiar

Kjøretøy hjulskift.jpg