Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Rådgjevar

Har du utfordringar i kvardagen eller treng sosialpedagogisk hjelp kan du snakke med rådgjevar.

Skulen sine rådgjevarar har tett kontakt med OT/PPT og andre offentlege instansar og kan vidareformidle  kontakt med dei. 

Ressursteam og OT/PPT info.Rådgjevarane har teieplikt,  og kan berre gi opplysningar vidare etter avtale med deg som elev. Dei har likevel opplysingsplikt om dei får informasjon om alvorlege hendingar som kan vere til skade for eleven. 

Ta kontakt med rådgjevar for å bestille tid.

 

Reidun Vågenes Aase

Tlf: 57 30 51 06  Epost: Reidun.Vagenes.Aase@vlfk.no  

Arve Sunnarvik

Tlf: 57 30 51 06. Epost: Arve.Sunnarvik@vlfk.no

Bente Kalve

Tlf: 57 30 51 13 Bente.Kalve@vlfk.no

Mariann Jelle Nordvik

Tlf. 40862311 Mariann.Jelle.Nordvik@vlfk.no