Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helsing frå rektor

NyTelle-Torstein.jpg

Velkomen til skuleåret 2020-2021! Rektor Torstein Telle helsar elevar og føresette.

Velkomen til nytt skuleår. 

Tilsette ved Sotra vidaregåande skule ønskjer alle elevar velkomen til nytt skuleår.  

Erfaringane frå i vår med nettundervisning gav oss nyttig erfaring med kva teknologien kan bidra med i opplæringa. Samstundes gav den oss  også ei viktig påminning om at nærvær og fellesskap er viktig i opplæringa. 

Med god organisering for å kunne handtera tiltaka i smittevernleiaren er det mogeleg at alle elevar kan møtast på skulen 17. august.  

For å kunne oppretthalde opplæringa på skulen er det særs viktig at smitteverntiltaka vert gjennomført. 

Alle elevar ved Sotra vidaregåande skule skal oppleva ein trygg skulekvardag med gode elev - elev relasjonar og elev -tilsette relasjonar. 

På Sotra vidaregåande skule har vi ei målsetting at du som elev skal utvikle kunnskap, ferdigheiter og haldningar som gir deg grunnlag for å meistre tida etter åra i vidaregåande skule.   

Vi har dyktige tilsette som ønskjer å gi deg gode læringsprosessar og tett oppfølging. 

Ditt bidrag som elev er viktig. Som elev vil vi at du skal engasjera deg i skulemiljøet og elevdemokratiet. 

Din stemme i læringsprosessen er viktig. Vær med å skap det miljøet du ønskjer for skulen slik at du, dine medelevar og tilsette trivest. 

Lykke til med skuleåret. 

Torstein Telle 

Rektor