Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helsing frå rektor

NyTelle-Torstein.jpg

Velkomen til skuleåret 2019-20! Rektor Torstein Telle helsar elevar og føresette.

Eg ønskjer dykk alle velkomen til Sotra vidaregåande skule torsdag 15. august. Eg håpar du har hatt ein fin sumar som har gitt deg motivasjon og energi til å kunne arbeide hardt gjennom skuleåret som ligg framføre deg.

Vi har fokus på eit godt klassemiljø slik at du skal få eit godt læringsutbytte i skulefaga. Skal ein oppnå resultat er det viktig at du deltar aktivt i opplæringa og møter førebudd til undervisninga.

Som elev vil vi at du skal engasjera deg i skulemiljøet og elevdemokratiet.

Sotra vidaregåande skule har eit læringsmiljø tufta på respekt, inkludering og medansvar slik at elevane får kunnskap og dugleik til å ta ansvar i yrke og samfunn og meistre utfordringane i livet.

Alle tilsette ved Sotra vidaregåande skule arbeider for at du skal trivast og lukkast med å nå dine mål.

Velkomen som elev ved Sotra vidaregåande skule og lukke tilmed skuleåret.

Rektor Torstein Telle