Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Påbygging til generell studiekompetanse

Har du gått på yrkesfag og ønskjer å ta høgare utdanning? Då kan du ta påbygging til generell studiekompetanse på Vg3. Du kan søke både før og etter læretida. Utdanninga fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg undersøke om skulen tilbyr fag som gir spesiell studiekompetanse.

Du bør velje påbygging på Slåtthaug fordi

›påbygging til generell studiekompetanse gir mange spennande moglegheiter til å bygge vidare på og utvide kompetansen du har skaffa deg gjennom fagutdanninga
›påbygging til generell studiekompetanse opnar døra til ei lang rekke studiar i inn- og utland

Søk skoleplass

Vi tilbyr

›moglegheit til å ta påbygginga enten før eller etter læretida
›stort og godt miljø med fire påbyggingsklassar
›dyktige, erfarne og engasjerte lærarar

Meir om faget på vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal påbygging Vg3 Timetal påbygging Vg4
Historie 5 5
Kroppsøving 2 0
Matematikk 5 5
Naturfag 3 3
Norsk 10 10
Programfag 5 0
Sum timetal per uke 30 23

Tredje året

Påbygging_web.jpg

Vg3/Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse

Enten du vel å ta påbyggingsåret rett etter Vg2 eller etter å ha avlagt fag-/sveineprøve, så får du eit krevande, men givande år.

Når du har fullført året, har du vore gjennom dei same fellesfaga som elevane på Studiespesialisering og er dermed kvalifisert for opptak til høgare utdanning.

Tar du påbyggingsåret etter å ha avlagt fag-/sveineprøve (Vg4), treng du ikkje å ha kroppsøving eller valfag. Derfor er veketimetalet på Vg4 23, mot 30 på Vg3.

Vegen vidare

Etter Påbygging til generell studiekompetanse opnar det seg eit utall av studiemoglegheiter, og det er lurt å bruke god tid på å orientere seg om dei ulike tilboda. Vi har dyktige rådgjevarar som er klare til å hjelpe deg på vegen, både gjennom felles studieorientering og i samtale på tomannshand. I løpet av året får du også tilbod om å delta på fleire utdanningsmesser. Sjå lenkene nedanfor for meir informasjon.

Samordna opptak Utdanning.no

TILSETTE PÅ FELLESFAG

Kontaktlærar 3PBPBYA
Profilbilde av Johanne Knudsen
Johanne Knudsen
Kontaktlærar 3PBPBYC
Profilbilde av Mari Mulelid
Mari Mulelid
Kontaktlærar 3PBPBYE
Profilbilde av Birte Myklebust
Birte Myklebust
Faglærar
Profilbilde av Ragnhild Stegali Borge
Ragnhild Stegali Borge
Faglærar
Profilbilde av Laila Eide
Laila Eide
Faglærar
Profilbilde av Elfrid Utne Holmen
Elfrid Utne Holmen
Faglærar
Profilbilde av Knut-Marius N. Kvammen
Knut-Marius N. Kvammen
Faglærar
Profilbilde av Helge Lorentzen
Helge Lorentzen
Faglærar
Profilbilde av Connie Ludvigsen Mathisen
Connie Ludvigsen Mathisen
Faglærar
Profilbilde av Sixto Nedkvitne
Sixto Nedkvitne
Faglærar
Profilbilde av Øyvind Skutle
Øyvind Skutle
Faglærar
Profilbilde av Ida Malene Sunde
Ida Malene Sunde
Faglærar
Profilbilde av Kåre Andrew Scott Urke
Kåre Andrew Scott Urke
Avdelingsleiar FF
Profilbilde av Ingvill Rabben Dypevik
Ingvill Rabben Dypevik
55 14 04 15
Kontaktlærar 3PBPBYD
Profilbilde av Ida Duesund Aas
Ida Duesund Aas
Faglærar
Profilbilde av Jorunn Berentsen
Jorunn Berentsen
Faglærar
Profilbilde av Sissel Botnedal
Sissel Botnedal
Faglærar
Profilbilde av Ruth Jensen
Ruth Jensen
Faglærar
Profilbilde av Bodil Kvammen
Bodil Kvammen
Faglærar
Profilbilde av Steffen Lydvo
Steffen Lydvo
Faglærar
Profilbilde av Ingrid Mohn
Ingrid Mohn
Faglærar
Profilbilde av Jan Morten Rønne
Jan Morten Rønne
Faglærar
Profilbilde av Robert Stensønes
Robert Stensønes
Faglærar
Profilbilde av Roy Sørskår
Roy Sørskår
Faglærar
Profilbilde av Torunn Våge
Torunn Våge

Dei nye nettsidene til skolen blir ikkje klare før til våren og er difor noko mangelfulle. Ta kontakt med skolen om det er noko du lurar på.