Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning. Utdanninga kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av kva fag du vel. Det er òg mogleg å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Du bør velje HO på Slåtthaug fordi

 • du får læring for livet og personleg utvikling.
 • du får kompetanse som blir etterspurt i alle yrke.
 • du får variert og praktisk undervisning.
 • du får sjølvvalt praksis med tett oppfølging.
 • du får jobbe kreativt med fag.
Søk skoleplass

Vi tilbyr

 • oppfølging av den einskilde, slik at alle kan komme så langt dei kan.
 • påverknad av undervisning og vurdering.
 • effektive skoledagar med mindre arbeid heime.
 • mykje praksis i sjølvvalt bedrift.
 • felles aktivitetar som skaper trivsel!
 • engasjerte lærarar som er fagleg oppdatert.
Meir om faget på vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 BUA Timetal Vg2 HEA
Helsefremjande arbeid 7 5 7
Kommunikasjon og samhandling 5 5 5
Yrkesfagleg fordjuping 6 9 9
Yrkesutøving 5 7 5
Engelsk 3 2 2
Kroppsøving 2 2 2
Matematikk 3 0 0
Naturfag 2 0 0
Norsk 2 2 2
Samfunnsfag 0 3 3
Sum timetal per uke 35 35 35

Første året

Helseogoppvekstfag,forside.jpg

Vg1 helse- og oppvekstfag (HSF01‑03)

Her har du følgande programfag:

 • Kommunikasjon og samhandling
 • Helsefremjande arbeid
 • Yrkesutøving 

I faget Yrkesfagleg fordjupning får du prøve ut ulike yrke innan programområdet. Faget vil hjelpe deg til å velje kva retning du skal gå neste år. Vi har mange samarbeidspartnarar og hos oss er du utplassert 2 dagar i veka. I tillegg til desse faga, vil du ha engelsk, kroppsøving, naturfag og matematikk som fellesfag.

Andre året

HS 3.jpg

Vg2  Barne- og ungdomsarbeidarfaget

Som barne- og ungdomsarbeidar får du ein aktiv og meiningsfylt jobb. I barne- og ungdomsfaget lærer du mellom anna å legge til rette og gjennomføre pedagogiske tilbod for barn i alderen 0-18 år. Du utviklar evne til kommunikasjon og samhandling. Vidare lærar du å fremme fellesskap og samhald i eit miljø prega av leik, utforsking og læring.

Vg 2 Helsearbeidarfaget

Som helsefagarbeidar jobbar du i nær kontakt med menneske. Oppgåvene dine vil mellom anna vere å gi omsorg, praktisk pleie og miljøarbeid til menneske som treng det. Du får utvikle evne til å vere ein profesjonell yrkesutøvar med empati og evne til samspel med menneske med ulike hjelpebehov.

Vegen vidare

Etter Vg2 Barne- og ungdomsarbeidar eller Helsefagarbeidar, kan du bli lærling (2 år). 
Helsefagarbeidaren arbeidar i spesialisthelsetenesta, i psykisk helsevern på alle nivå og i institusjonar og varierte omsorgs- og behandlingstilbod i kommunal og privat sektor. 
Som barne- og ungdomsarbeidar kan du få arbeid i barnehagar, barneparkar, skolar, skolefritidsordningar, klubbar og kommunale etatar.
Du kan eventuelt søke deg inn på Påbygging til generell studiekompetanse. Etter  fag-/sveinebrev er du kvalifisert til å søke Påbygging til generell studiekompetanse, teknisk fagskole eller høgskole gjennom Y-vegen.

Bli lærling Påbygging til generell studiekompetanse

Tilsette på Helse- Og oppvekstavdelinga

Avdelingsleiar
Profilbilde av Thora Stendal

Thora Stendal

Send e-post 55140414
Kontaktlærar 1HSA
Profilbilde av Ann-Kristin Nilsen

Ann-Kristin Nilsen

Send e-post
Kontaktlærar 1HSB
Profilbilde av Linda-Helen Rosendahl

Linda-Helen Rosendahl

Send e-post
Kontaktlærar 1HSC
Profilbilde av Ina Sicilie Larsen

Ina Sicilie Larsen

Send e-post
Faglærar
Profilbilde av Therese Valdersnes

Therese Valdersnes

Send e-post
Faglærar
Profilbilde av Aina Iren Aanes Bekken

Aina Iren Aanes Bekken

Send e-post
Rådgjevar
Profilbilde av Elisabeth Mjelde

Elisabeth Mjelde

Send e-post 55140421
Kontaktlærar 2HSBUAA
Profilbilde av Ingelin E Valderhaug

Ingelin E Valderhaug

Send e-post
Kontaktlærar 2HSBUAB
Profilbilde av Laila Heggernes

Laila Heggernes

Send e-post
Kontaktlærar 2HSHEAA
Profilbilde av Ole Andrè Hellevang Lindgren

Ole Andrè Hellevang Lindgren

Send e-post
Kontaktlærar 2HSHEAC
Profilbilde av Inger-Johanne Titlestad Jahn

Inger-Johanne Titlestad Jahn

Send e-post
Kontaktlærar AMO
Profilbilde av Marit Wassbrekke

Marit Wassbrekke

Send e-post
Faglærar
Profilbilde av Steinar Ågotnes

Steinar Ågotnes

Send e-post