Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning. Utdanninga kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av kva fag du vel. Det er òg mogleg å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Du bør velje HO på Slåtthaug fordi

 • du får læring for livet og personleg utvikling.
 • du får kompetanse som blir etterspurt i alle yrke.
 • du får variert og praktisk undervisning.
 • du får sjølvvalt praksis med tett oppfølging.
 • du får jobbe kreativt med fag.
Søk skoleplass

Vi tilbyr

 • oppfølging av den einskilde, slik at alle kan komme så langt dei kan.
 • påverknad av undervisning og vurdering.
 • effektive skoledagar med mindre arbeid heime.
 • mykje praksis i sjølvvalt bedrift.
 • felles aktivitetar som skaper trivsel!
 • engasjerte lærarar som er fagleg oppdatert.
Meir om faget på vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag- og timefordeling 2021-2022 Timetal Vg1 Timetal Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag Timetal Vg2 Helsearbeidarfag
Helsefremjande arbeid/ Pedagogisk arbeid 7 7 7
Kommunikasjon og samhandling 5 5 5
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag 5 5 5
Yrkesfaglig fordypning 6 9 9
Engelsk 5 0 0
Kroppsøving 2 2 2
Matematikk 3 0 0
Naturfag 2 0 0
Norsk 0 4 4
Samfunnskunnskap 0 3 3
Sum timetal per veke 35 35 35

Første året

Helseogoppvekstfag,forside.jpg

Vg1 helse- og oppvekstfag (HSF01‑03)

Her har du følgande programfag:

 • Kommunikasjon og samhandling
 • Helsefremjande arbeid
 • Yrkesutøving 

I faget Yrkesfagleg fordjupning får du prøve ut ulike yrke innan programområdet. Faget vil hjelpe deg til å velje kva retning du skal gå neste år. Vi har mange samarbeidspartnarar og hos oss er du utplassert 2 dagar i veka. I tillegg til desse faga, vil du ha engelsk, kroppsøving, naturfag og matematikk som fellesfag.

Andre året

HS 3.jpg

Vg2  Barne- og ungdomsarbeidarfaget

Som barne- og ungdomsarbeidar får du ein aktiv og meiningsfylt jobb. I barne- og ungdomsfaget lærer du mellom anna å legge til rette og gjennomføre pedagogiske tilbod for barn i alderen 0-18 år. Du utviklar evne til kommunikasjon og samhandling. Vidare lærar du å fremme fellesskap og samhald i eit miljø prega av leik, utforsking og læring.

Vg 2 Helsearbeidarfaget

Som helsefagarbeidar jobbar du i nær kontakt med menneske. Oppgåvene dine vil mellom anna vere å gi omsorg, praktisk pleie og miljøarbeid til menneske som treng det. Du får utvikle evne til å vere ein profesjonell yrkesutøvar med empati og evne til samspel med menneske med ulike hjelpebehov.

Vegen vidare

Etter Vg2 Barne- og ungdomsarbeidar eller Helsefagarbeidar, kan du bli lærling (2 år). 
Helsefagarbeidaren arbeidar i spesialisthelsetenesta, i psykisk helsevern på alle nivå og i institusjonar og varierte omsorgs- og behandlingstilbod i kommunal og privat sektor. 
Som barne- og ungdomsarbeidar kan du få arbeid i barnehagar, barneparkar, skolar, skolefritidsordningar, klubbar og kommunale etatar.
Du kan eventuelt søke deg inn på Påbygging til generell studiekompetanse. Etter  fag-/sveinebrev er du kvalifisert til å søke Påbygging til generell studiekompetanse, teknisk fagskole eller høgskole gjennom Y-vegen.

Bli lærling Påbygging til generell studiekompetanse

Tilsette på Helse- Og oppvekstavdelinga

Kontaktlærar 1HSA
Profilbilde av Ann-Kristin Nilsen
Ann-Kristin Nilsen
Kontaktlærar 1HSB
Profilbilde av Linda-Helen Rosendahl
Linda-Helen Rosendahl
Kontaktlærar 1HSC
Profilbilde av Ina Sicilie Larsen
Ina Sicilie Larsen
Kontaktlærar 1HSD
Profilbilde av Gro Haugen
Gro Haugen
Faglærar
Profilbilde av Ole Andre Hellevang Lindgren
Ole Andre Hellevang Lindgren
Rådgjevar og faglærar
Profilbilde av Elisabeth Mjelde
Elisabeth Mjelde
Faglærar
Kristine Tvedt Salvesen
Avdelingsleiar EL og HO
Profilbilde av Thora Stendal
Thora Stendal
55 14 04 14
Kontaktlærar 2HSBUAA
Profilbilde av Ingelin E Valderhaug
Ingelin E Valderhaug
Kontaktlærar 2HSBUAB
Profilbilde av Laila Heggernes
Laila Heggernes
Kontaktlærar 2HSHEAA
Profilbilde av Steinar Ågotnes
Steinar Ågotnes
Kontaktlærar 2HSHEAC
Profilbilde av Aina Iren Aanes Bekken
Aina Iren Aanes Bekken
Kontaktlærar 2HSHEAB
Profilbilde av Inger-Johanne Titlestad Jahn
Inger-Johanne Titlestad Jahn
Faglærar
Profilbilde av Kristin Nydal Pedersen
Kristin Nydal Pedersen
Faglærar
Profilbilde av Marit Wassbrekke
Marit Wassbrekke
Faglærar
Signe Gudmestad

Dei nye nettsidene til skolen blir ikkje klare før til våren og er difor noko mangelfulle. Ta kontakt med skolen om det er noko du lurar på.