Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk er ei yrkesfagleg utdanning. Det betyr at du går 2 år på skule før du begynner som lærling i ei bedrift. Du kan i tillegg ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Du bør velje BA på Slåtthaug vgs fordi

› du gjerne vil jobbe praktisk og bruke hendene dine til å skape varige verdiar
› det er stor etterspurnad etter både lærlingar og fagarbeidarar i bygge- og anleggsbransjen - så her er det gode moglegheiter
› du kan velje Vekslingsmodellen, eit godt alternativ viss du har bestemt deg for å bli tømrar, og er klar til å begynne tidleg i lære

Vekslingsmodellen Søk skoleplass

Vi tilbyr

› heilt nye og godt utstyrte lokale
› ein brei inngang til bygg- og anleggsfaga og eit godt grunnlag for vidare val av utdanning og yrke
› programfag som gir deg grunnleggande ferdigheiter i bygg- og anleggsteknikk og fremmer arbeidsglede, gode arbeidsvanar og evne til samarbeid

Meir om faget på vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2
Bransjelære 0 5
Produksjon 12 12
Teikning og bransjelære 5 0
Yrkesfagleg fordjuping 6 9
Engelsk 3 2
Kroppsøving 2 2
Matematikk 3 0
Naturfag 2 0
Norsk 2 2
Samfunnsfag 0 3
Sum timetal per veke 35 35

Første året

Byggoganleggsteknikk_Vg1.jpg

Vg1 bygg- og anleggsteknikk (BAT01‑03)

Er du praktisk anlagt, likar å skape noko og har godt handlag?  Då er Bygg- og anleggsteknikk noko for deg.

På Vg1 Bygg- og anleggsteknikk lærer du om mange yrke du kan utdanne deg til. Opplæringa omfattar produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehald av bygningar og anlegg med tilhøyrande tekniske installasjonar. Det blir stilt strenge krav til kvalitet og sikkerheit.

Vi disponerer heilt nye og godt utstyrte verkstader med oppdaterte maskinar og utstyr som blir brukt ute på byggeplassane. Her vil mykje av dei praktiske øvingane gå føre seg, men vi jobbar også utandørs.I fordjupingsfaget tilbyr vi utprøving av fleire lærefag, både på skolen og som utplassert i bedrift. Skolen har eit godt samarbeid med bransjen og aktuelle opplæringskontor.

Med utgangspunkt i Vg1 BA har du ei rekke moglegheiter. Les meir om  BA på vilbli.no. Hos oss kan du ta Vg2 Byggteknikk.

Andre året

Byggoganleggsteknikk_Vg2.jpg

Vg2 Byggteknikk

Vg2 Byggteknikk gir deg innsikt, kunnskap og praktisk erfaring med betongfaget, murarfaget, tømrarfaget og stillasbyggerfaget.

Vi disponerer heilt nye og godt utstyrte verkstader.  Her finn du oppdaterte maskinar og utstyr som blir brukt ute på byggeplassane. Her vil mykje av dei praktiske øvingane gå føre seg, men vi jobbar også utandørs.

I fordjupingsfaget vel du eitt av lærefaga. Skolen har eit godt samarbeid med byggebransjen og aktuelle opplæringskontor.

I delar av den praktiske opplæringa vil  du vere utplassert i bedrift.  Det er her du kan knytte kontaktar for å få deg læreplass.

Vegen vidare

Etter Vg2 Byggteknikk kan du bli lærling (2 år) i murarfaget, tømrarfaget, betongfaget eller stillasbyggerfaget. Du kan eventuelt søke deg inn på påbygging til generell studiekompetanse.

Etter fag-/sveinebrev er du kvalifisert til å søke påbygging til generell studiekompetanse, teknisk fagskole eller høgskole gjennom Y-vegen.

Bli lærling Påbygging til generell studiekompetanse

TIlSeTTE PÅ BYGGAVDELINGA

Avdelingsleiar
Profilbilde av Stig Haldorsen

Stig Haldorsen

Send e-post 55140413
Kontaktlærar 1BAA
Profilbilde av Linda Skeide

Linda Skeide

Send e-post
Kontaktlærar 1BAC
Profilbilde av Jan Vallestad

Jan Vallestad

Send e-post
Kontaktlærar 1BAE
Profilbilde av Jan Vetaas

Jan Vetaas

Send e-post
Kontaktlærar 1BAV
Profilbilde av Frode Skjerven

Frode Skjerven

Send e-post 55140468
Kontaktlærar 2BABYGA
Profilbilde av Trond Arne Rogde

Trond Arne Rogde

Send e-post
Kontaktlærar 2BABYGV OG 3BABYGV
Profilbilde av Sigvard Skurtveit

Sigvard Skurtveit

Send e-post 55140468
Faglærar
Profilbilde av Else Luggenes

Else Luggenes

Send e-post
Rådgjevar
Profilbilde av Leif Arne Bosdal

Leif Arne Bosdal

Send e-post 55140420