Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk er ei yrkesfagleg utdanning. Det betyr at du går 2 år på skule før du begynner som lærling i ei bedrift. Du kan i tillegg ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Du bør velje BA på Slåtthaug vgs fordi

› du gjerne vil jobbe praktisk og bruke hendene dine til å skape varige verdiar
› det er stor etterspurnad etter både lærlingar og fagarbeidarar i bygge- og anleggsbransjen - så her er det gode moglegheiter

Søk skoleplass

Vi tilbyr

› heilt nye og godt utstyrte lokale
› ein brei inngang til bygg- og anleggsfaga og eit godt grunnlag for vidare val av utdanning og yrke
› programfag som gir deg grunnleggande ferdigheiter i bygg- og anleggsteknikk og fremmer arbeidsglede, gode arbeidsvanar og evne til samarbeid

Meir om faget på vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetal skoleåret 2021-2022
Fag- og timefordeling 2021-2022 Timetal Vg1 Timetal Vg2 Tømrar Timetal Vg2 Betong og mur
Arbeidsmiljø og dokumentasjon 5 0 0
Praktisk yrkesutøving 12 0 0
Konstruksjonar og klimaskal 0 7 0
Materialeigenskapar, varmeisolering og tetting 0 5 0
Vindauge, dører og innvendig arbeid 0 5 0
Betong og mur 0 0 12
Dokumentasjon og kommunikasjon 0 0 5
Yrkesfagleg fordjuping 6 9 9
Engelsk 5 0 0
Kroppsøving 2 2 2
Matematikk 3 0 0
Naturfag 2 0 0
Norsk 0 4 4
Samfunnskunnskap 0 3 3
Sum timetal per veke 35 35 35

Første året

Byggoganleggsteknikk_Vg1.jpg

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk (BAT01‑03)

Er du praktisk anlagt, likar å skape noko og har godt handlag?  Då er Bygg- og anleggsteknikk noko for deg.

På Vg1 Bygg- og anleggsteknikk lærer du om mange yrke du kan utdanne deg til. Opplæringa omfattar produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehald av bygningar og anlegg med tilhøyrande tekniske installasjonar. Det blir stilt strenge krav til kvalitet og sikkerheit.

Vi disponerer heilt nye og godt utstyrte verkstader med oppdaterte maskinar og utstyr som blir brukt ute på byggeplassane. Her vil mykje av dei praktiske øvingane gå føre seg, men vi jobbar også utandørs.I fordjupingsfaget tilbyr vi utprøving av fleire lærefag, både på skolen og som utplassert i bedrift. Skolen har eit godt samarbeid med bransjen og aktuelle opplæringskontor.

Med utgangspunkt i Vg1 BA har du ei rekke moglegheiter. Les meir om BA på vilbli.no. Hos oss kan du ta Vg2 Tømrar og Vg2 Betong og mur.

Andre året

Byggoganleggsteknikk,forside.jpg

Vg2 Tømrar (TMF02‑01)

Vg2 Tømrar gir deg innsikt, kunnskap og praktisk erfaring med programfaga Konstruksjonar og klimaskal, Materialeigenskapar, varmeisolering og tetting og Vindauge, dører og innvendig arbeid.

Vi disponerer heilt nye og godt utstyrte verkstader. Her finn du oppdaterte maskinar og utstyr som blir brukt ute på byggeplassane. Her vil mykje av dei praktiske øvingane gå føre seg, men vi jobbar også utandørs.

I fordjupingsfaget vel du eitt av lærefaga. Skolen har eit godt samarbeid med byggebransjen og aktuelle opplæringskontor.

I delar av den praktiske opplæringa vil  du vere utplassert i bedrift. Det er her du kan knytte kontaktar for å få deg læreplass.

Byggoganleggsteknikk_Vg2.jpg

Vg 2 Betong og mur (BMO02‑01)

Vg2 Betong og mur handlar om å utvikle grunnleggande kunnskapar om å byggje og vedlikehalde bygningar, bygningsdetaljar, anlegg og andre konstruksjon i betong, flis og murprodukt. Programfaga rustar elevane for å velje material, håndtere produkt og byggje konstruksjonar i betong og mur med hensyn til estetikk, miljø og økonomi.

Dette er eit nytt tilbod på skolen frå hausten 2021.

Vegen vidare

Etter Vg2 Tømrar og Vg2 Betong og mur kan du bli lærling (2 år) og få eit fagbrev. Du kan eventuelt søke deg inn på Påbygging til generell studiekompetanse.

Sjå meir informasjon om kva du kan bli på vilbli.no.

Etter fag-/sveinebrev er du kvalifisert til å søke Påbygging til generell studiekompetanse, teknisk fagskole eller høgskole gjennom Y-vegen.

Bli lærling Påbygging til generell studiekompetanse

TIlSeTTE PÅ BYGGAVDELINGA

Kontaktlærar 1BAA
Profilbilde av  Linda Skeide
Linda Skeide
Kontaktlærar 1BAB
Profilbilde av  Magne Møvik
Magne Møvik
Kontaktlærar 1BAC
Profilbilde av  Else Luggenes
Else Luggenes
Kontaktlærar 1BAD
Profilbilde av  Jan Vallestad
Jan Vallestad
Kontaktlærar 1BAE
Profilbilde av  Jan Vetaas
Jan Vetaas
Kontaktlærar 2BABYGA
Profilbilde av  Trond Arne Rogde
Trond Arne Rogde
Kontaktlærar 2BABYGB
Profilbilde av  Frode Skjerven
Frode Skjerven
Kontaktlærar veksling
Profilbilde av  Sigvard Skurtveit
Sigvard Skurtveit
Rådgivar og faglærar
Profilbilde av  Leif Arne Bosdal
Leif Arne Bosdal
Assisterande rektor og avdelingsleiar BA
Profilbilde av  Stig Haldorsen
Stig Haldorsen
55 14 04 13

Dei nye nettsidene til skolen blir ikkje klare før til våren og er difor noko mangelfulle. Ta kontakt med skolen om det er noko du lurar på.