Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk er ei yrkesfagleg utdanning. Det betyr at du går 2 år på skule før du begynner som lærling i ei bedrift. Du kan i tillegg ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Du bør velje BA på Slåtthaug vgs fordi

› du gjerne vil jobbe praktisk og bruke hendene dine til å skape varige verdiar
› det er stor etterspurnad etter både lærlingar og fagarbeidarar i bygge- og anleggsbransjen - så her er det gode moglegheiter
› du kan velje Vekslingsmodellen, eit godt alternativ viss du har bestemt deg for å bli tømrar, og er klar til å begynne tidleg i lære

Vekslingsmodellen Søk skoleplass

Vi tilbyr

› heilt nye og godt utstyrte lokale
› ein brei inngang til bygg- og anleggsfaga og eit godt grunnlag for vidare val av utdanning og yrke
› programfag som gir deg grunnleggande ferdigheiter i bygg- og anleggsteknikk og fremmer arbeidsglede, gode arbeidsvanar og evne til samarbeid

Meir om faget på vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetal skoleåret 2021-2022
Fag og timefordeling 2021-2022 Timetal Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Timetal Vg2 Tømrer Timetal Vg2 Betong og mur
Arbeidsmiljø og dokumentasjon 5 0 0
Praktisk yrkesutøvelse 12 0 0
Konstruksjoner og klimaskall 0 7 0
Vinduer, dører og innvendig arbeid 0 5 0
Materialegenskaper, varmeisolering og tetting 0 5 0
Betong og mur 0 0 12
Dokumentasjon og kommunikasjon 0 0 5
Yrkesfagleg fordjuping 6 9 9
Engelsk 5 0 0
Kroppsøving 2 2 2
Matematikk 3 0 0
Naturfag 2 0 0
Norsk 0 4 4
Samfunnsfag 0 3 3
Sum timetal per veke 35 35 35

Første året

Byggoganleggsteknikk_Vg1.jpg

Vg1 bygg- og anleggsteknikk (BAT01‑03)

Er du praktisk anlagt, likar å skape noko og har godt handlag?  Då er Bygg- og anleggsteknikk noko for deg.

På Vg1 Bygg- og anleggsteknikk lærer du om mange yrke du kan utdanne deg til. Opplæringa omfattar produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehald av bygningar og anlegg med tilhøyrande tekniske installasjonar. Det blir stilt strenge krav til kvalitet og sikkerheit.

Vi disponerer heilt nye og godt utstyrte verkstader med oppdaterte maskinar og utstyr som blir brukt ute på byggeplassane. Her vil mykje av dei praktiske øvingane gå føre seg, men vi jobbar også utandørs.I fordjupingsfaget tilbyr vi utprøving av fleire lærefag, både på skolen og som utplassert i bedrift. Skolen har eit godt samarbeid med bransjen og aktuelle opplæringskontor.

Med utgangspunkt i Vg1 BA har du ei rekke moglegheiter. Les meir om  BA på vilbli.no. Hos oss kan du ta Vg2 Byggteknikk.

Andre året

Byggoganleggsteknikk,forside.jpg

Vg2 Tømrer (ny læreplan kjem)

Vg2 Tømrer gir deg innsikt, kunnskap og praktisk erfaring med programfagene konstruksjoner og klimaskall, vinduer, dører og innvendig arbeid og materialegenskaper, varmeisolering og tetting

Vi disponerer heilt nye og godt utstyrte verkstader.  Her finn du oppdaterte maskinar og utstyr som blir brukt ute på byggeplassane. Her vil mykje av dei praktiske øvingane gå føre seg, men vi jobbar også utandørs.

I fordjupingsfaget vel du eitt av lærefaga. Skolen har eit godt samarbeid med byggebransjen og aktuelle opplæringskontor.

I delar av den praktiske opplæringa vil  du vere utplassert i bedrift.  Det er her du kan knytte kontaktar for å få deg læreplass.

Byggoganleggsteknikk_Vg2.jpg

VG 2 Betong og mur, nytt fra hausten 2021 (Læreplan kjem)

Vg2 betong og mur handlar om å utvikle grunnleggande kunnskapar om å byggje og vedlikehalde bygningar, bygningsdetaljar, anlegg og andre konstruksjon i betong, flis og murprodukt. Programfagene ruster elevane til å velgje material, håndtere produkt og byggje konstruksjonar i betong og mur med hensyn til estetikk, miljø og økonomi. Dette vert eit nytt tilbod på skolen frå hausten 2021.

Vegen vidare

Etter Vg2 Tømrer og Vg2 Betong og mur kan du bli lærling (2 år) og få et fagbrev. Du kan eventuelt søke deg inn på påbygging til generell studiekompetanse.

Etter fag-/sveinebrev er du kvalifisert til å søke påbygging til generell studiekompetanse, teknisk fagskole eller høgskole gjennom Y-vegen.

Bli lærling Påbygging til generell studiekompetanse

TIlSeTTE PÅ BYGGAVDELINGA

Kontaktlærer 1BAA
Profilbilde av  Linda Skeide
Linda Skeide
Kontaktlærer 1BAB
Profilbilde av  Magne Møvik
Magne Møvik
Kontaktlærer 1BAC
Profilbilde av  Else Luggenes
Else Luggenes
Kontaktlærer 1BAD
Profilbilde av  Jan Vallestad
Jan Vallestad
Kontaktlærer 1BAE
Profilbilde av  Jan Vetaas
Jan Vetaas
Kontaktlærer 2BABYGA
Profilbilde av  Trond Arne Rogde
Trond Arne Rogde
Kontaktlærer 2BABYGB
Profilbilde av  Frode Skjerven
Frode Skjerven
Kontaktlærer veksling
Profilbilde av  Sigvard Skurtveit
Sigvard Skurtveit
Rådgiver
Profilbilde av  Leif Arne Bosdal
Leif Arne Bosdal
Assisterende rektor og avdelingsleder BA
Profilbilde av  Stig Haldorsen
Stig Haldorsen
55140413

Dei nye nettsidane til skolen vert ikkje klare før til våren og er difor noko mangelfulle. Ta kontakt med skolen om det er noko du lurar på.