Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Raudt smittevernnivå frå måndag

Vi er på raudt nivå frå og med måndag 9. november.

Skulen er open, men ein del elevar vil få noko av undervisninga på heimeskule.

Elevane må følge med her på heimesida og på its learning for informasjon om når dei skal møte på skulen.

Sjå planen for vekene framover her:

Plan for frammøte frå og med veke 46

Sei di meining i Elevundersøkinga!

Kvart år svarer elevar på alle skulane i landet på Elevundersøkinga.
Der får dei høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på sin skule.

I veke 49 skal vi gjennomføre Elevundersøkinga her på Slåtthaug videregående skole.

Undersøkinga er anonym, og det er frivillig å vere med.

Vi oppmodar alle til å delta, slik at vi får eit best mogleg bilde av korleis læring og trivsel er på vår skule.

Les meir om Elevundersøkinga

Aktuelt

1HSa blei beste klasse i Plastutfordringa 2020

1HSa blei beste klasse i Plastutfordringa 2020

Etter 15 dagar med målretta innsats for å redusere eigen og andre sin plastbruk og -forsøpling, stod både 1HSa og Slåtthaug vgs igjen som vinnarar av Framtida i våre hender sin landsomfattande konkurranse

Sjå fleire saker