Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Velkommen til skolestart mandag 17.august!

VG1 og VG2 elevar møter til startsamtale på eit avtalt tidspunkt mandag 17.august. Du vil få ein e-post eller SMS frå din kontaktlærar om når du skal møte.
VG3 og VG4 elevar møter kl.9. Alle får ein SMS om kor dei skal møte. 

Ta kontakt med skolen om du ikkje har mottatt SMS eller epost før fredag 14.august på tlf 55 14 04 00

Hjarteleg velkommen til open skole 10. og 11. august!

Vi ønsker å invitere elevar som har lyst til å bli litt betre kjent med skolen, til opne dagar måndag og tysdag i veka før skolestart.

Les meir nedanfor.

Velkommen til open skole!

Elev-PC 2020/2021

Alle elevar i vidaregåande skule må ha eigen PC. Du kan få ein rimeleg PC gjennom Vestland fylkeskommune når du skal kjøpe datamaskin.

Bestillingssportalen opnar 06.07.2020
Datamaskina er eit nødvendig verktøy for deg så lenge du er elev ved ein vidaregåande skule i Vestland fylkeskommune. Du vil bruke maskina både i undervisninga og til andre gjeremål. Du har sjølv ansvar for å stille med berbar datamaskin til skulestart. 

Gå inn på denne lenken for å få mere informasjon:
https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/elevpc/

Her finn du standpunktkarakterane dine:

SkoleArena - Videregående. Vel å logge inn via Feide. 

Klage på standpunktkarakter

Dersom du vil klage på standpunktkarakteren din, finn du informasjonen du treng ved å trykke på knappen nedanfor. Klageskjemaet som du skal bruke, krev innlogging med MinID.

Klagefristen er på 10 dagar, rekna frå måndag 15. juni klokka 15.00. 
Hurtigklagefrist for Vg3-elevar er sundag 21. juni. 

www.vestlandfylke.no/standpunkt

Aktuelt

Velkommen til open skole!

Vi ønsker å invitere elevar som har lyst til å bli litt betre kjent med skolen, til opne dagar 10. og 11. august

Hurra, vi opnar skulen att!

Hurra, vi opnar skulen att!

Frå neste veke er det endeleg klart for å ta imot elevane på skulen att. Vi greier ikkje å ha alle inne samtidig, så vi må lage ein god plan for å ivareta smittevernreglane

Sjå fleire saker