Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiespesialisering

Ønskjer du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

ST bilde.jpg

Du som vel studiespesialiserande blir kvalifisert til å søke høgare utdanning på høgskular og universitet. Du kan velje mellom to programområde: språk, samfunnsfag og økonomi eller realfag. Gjennom ei brei, fagleg tilnærming vil du få kunnskapar og innsikter du kan ta med deg vidare i livet.

Dersom du er interessert i yrke som ingeniør, sjukepleiar, advokat, lærar, forskar, lege, politi eller fysioterapi, er studiespesialisering eit val som opnar for mange moglegheiter.

Første året

ST Vg1.JPG

Alle nye elevar drar på ein felles tur til Øygarden ved skulestart. På turen kan du få nye vener og bli kjend med klassen som du skal høyre til dei neste tre åra.

Dei aller fleste faga på Vg1 er felles, men det er nokre unntak.

I matematikk må du velje mellom teoretisk matematikk (1T) og praktisk matematikk (1P).

I felles framandspråk kan vi tilby spansk, fransk og tysk for elevar som har følgt faga på ungdomsskulen, og spansk for elevar som ikkje hadde framandspråk på ungdomstrinnet, eller som vil byte til eit nytt framandspråk på vidaregåande.

Andre året

skrivendehånd_web.jpg

Det andre året på studiespesialiserande er i større grad sydd saman av programfag som du har valt. To av programfaga dine må vere frå same programområde.

Programområde språk, samfunnsfag og økonomiske fag

Språkfag, samfunnsfag og økonomiske fag vi tilbyr på Vg2 er:

 • Engelsk 1
 • Kommunikasjon og kultur 1
 • Rettslære 1
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Psykologi 1
 • Økonomistyring
 • Samfunnsøkonomi 1
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling

 I tillegg kan du velje Aktivitetslære, men kan ikkje gå vidare med dette faget på Vg3.

_MWF8880.jpg

Programområde realfag

Realfaga vi tilbyr på Vg2 er:

 • Matematikk R1
 • Matematikk S1
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1
 • Biologi 1
 • Geofag 1
 • Informasjonsteknologi 1

I tillegg kan ein velje Aktivitetslære, men kan ikkje gå vidare med dette faget på Vg3.

Vg2 i utlandet

Tredje året

Elevbedrift.jpg

Det tredje året held du fram med minimum to av dei programfaga du hadde på Vg2. Desse programfaga må vere frå same programområde.

Programområde språk, samfunnsfag og økonomi

Sandsli videregående skole tilbyr følgjande fag i denne faggruppa det tredje året:

 • Engelsk 2
 • Kommunikasjon og kultur 2
 • Rettslære 2
 • Sosialkunnskap
 • Psykologi 2
 • Samfunnsøkonomi 2
 • Økonomi og leiing
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

 

_DSC6105.jpg

Programområde realfag

Sandsli videregående skole tilbyr dei følgjande realfaga det tredje året:

 • Matematikk R2
 • Matematikk S2
 • Fysikk 2
 • Kjemi 2
 • Biologi 2
 • Geofag 2
 • Informasjonsteknologi 2

 

Vegen vidare

Med studiekompetanse kan du søkje opptak til høgare utdanning i Norge. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du også informasjon om kva opptakskrav som gjeld for dei ulike studia. Søkefristen er 15. april.

Har du ikkje bestemt deg? Då kan du få gode tips på utdanning.no.

Utdanning.no

Kontakt oss

Avdelingsleiar Språk og samfunnsfag
Profilbilde av Yngvild Bøe
Yngvild Bøe
90054056
Avdelingsleiar Realfag, Økonomi og Kroppsøving
Profilbilde av Inger Anne Taule
Inger Anne Taule
95853656