Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Restaurant- og matfag

Restaurant- og matfag er ei yrkesfagleg utdanning. Det er vanleg å gå 2 år på skule og deretter bli lærling i 2 år for å ta fagbrev. Du kan ta påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

bilder Sandsli 2015 007.JPG

Du som vel restaurant- og matfag får god kunnskap om tillaging av mat, smak, estetikk, ernæring, råvarer, hygiene og økonomi.
Service, kundebehandling og kunnskap om internasjonal mat- og drikke er også ein viktig del av utdanninga.
I Vg2 kan du velje mellom:
- Kokk- og servitørfag, med yrkesfagleg fordjuping innan restaurantkokkfaget, institusjonskokkfaget eller servitørfaget.
- Matfag, med yrkesfagleg fordjuping innan bakarfaget, konditorfaget, sjømathandlarfaget og industriell matproduksjon. 

Norske fagarbeidarar innan restaurant- og matfag er ettertrakta i utlandet.

Søk skuleplass Vilbli.no

Første året

_DSC6064.jpg

Vg1 Restaurant og matfag 

Vi startar skuleåret med to dagar fellestur til Skjergardsheimen i Øygarden for å bli kjende med kvarandre.
Skulen tilbyr relevant praksisundervising der elevane får eit godt grunnlag innan yrkesfaga kokk-, sjømat-, servitør-, bakar- og konditorfaget.

Yrkesfagleg fordjuping – YFF

I yrkesfagleg fordjuping får elevane relevant praksis i dei yrkesfaga vi tilbyr. Første året førebur vi eleven på å velje studieretning for andre året. Vi er på ekskursjon til ulike bedrifter og deltar på faglege arrangement som karakteriserer dei ulike yrka.

Andre året

bilder Sandsli 2015 021.JPG

Vg2 Kokk- og servitørfaget

Skulen førebur elevane fagleg og sosialt til å bli lærling innan kokk restaurant, kokk institusjon og servitørfaget.

Vg2 Matfag

Skulen førebur elevane fagleg og sosialt til å bli lærling innan bakarfaget, konditorfaget, sjømathandlarfaget og industriell matproduksjon.

Yrkesfagleg fordjuping - YFF

I yrkesfagleg fordjuping (YFF) blir elevane utplassert i bedrift gjennom skuleåret. Skulen ønskjer å førebu eleven til å meistre arbeidslivet innan dei ulike fagområda. YFF på skulen og i bedrift er med å utvikle elevane sine ferdigheiter og gir grunnlag for å bli gode og trygge fagarbeidarar.

Praksis i Irland

vegen vidare

Etter 2 år i skule kan du søkje læreplass i godkjende verksemder. Du kan også velje å ta påbygg for å få generell studiekompetanse, også etter at du har fått fagbrev.

Generell studiekompetanse gir moglegheit for opptak til dei fleste studium ved høgskular og universitet.

Kontakt oss

Avdelingsleiar Restaurant- og matfag
Profilbilde av  Anne Helene Øpstebø
Anne Helene Øpstebø
93662069
Rådgivar Restaurant- og matfag
Profilbilde av  Anne Lorrain Veim Haugland
Anne Lorrain Veim Haugland
94053036