Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Velkomen til Sandsli vgs

Sandsli videregående skole ligg i Ytrebygda bydel, mellom bybanestoppa Sandslivegen og Sandslimarka.

Velkomen som elev ved Sandsli vidaregåande skule!

Sandsli vgs er ein vidaregåande skule med til saman over 700 elevar og tilsette. Elevane våre kjem frå fleire ulike ungdomsskular, og dette gir skulen eit variert og spanande elevmiljø.

Sandsli er ein eineståande arena for yrkesfagleg utdanning og studieførebuande utdanning. Her finn du den største avdelinga i fylket for restaurant- og matfag og ei stor avdeling for studiespesialisering med eit breitt og variert fagtilbod i språk, samfunnsfag og økonomiske fag, i tillegg til realfag.

Plasseringa til skulen i teknologiklynga på Sandsli/Kokstad ligg til rette for at utdanninga til skulen er framtidsretta og møter morgondagens kompetansebehov.

Alle tilsette er opptatt av at skulen skal vera ein god og trygg stad å vera, og at du får dei beste føresetnadane for trivsel og fagleg utvikling. Hos oss vil du bli møtt med klåre forventningar om eigen og andre sin læring. Nærværet ditt bidreg til fellesskapet, og du er ein viktig ressurs for skulen.

Vi er alle opptatt av at du skal få realisera planane dine. Fagleg dyktige og engasjerte tilsette er opptatt av kvalitet i undervisninga anten det er på restaurant- og matfag, på studiespesialiserande eller i samarbeid på tvers av utdanningsprogramma. Vi er her for at du skal få dei beste føresetnadene for å gå vidare og gjera kvalifiserte framtidsval.

Eg ønskjer deg lykke til med læringsarbeidet, og med å nå dine mål!

Med helsing

Rektor
Profilbilde av  Bengt H. Lund
Bengt H. Lund
40105611

Administrasjonen

Rektor
Profilbilde av  Bengt H. Lund
Bengt H. Lund
40105611
Assisterande rektor
Profilbilde av  Silvia Rovira Ribó
Silvia Rovira Ribó
40287578
Avdelingsleiar Realfag, Økonomi og Kroppsøving
Profilbilde av  Inger Anne Taule
Inger Anne Taule
95853656
Avdelingsleiar Språk og samfunnsfag
Profilbilde av  Yngvild Bøe
Yngvild Bøe
90054056
Avdelingsleiar Restaurant- og matfag
Profilbilde av  Anne Helene Øpstebø
Anne Helene Øpstebø
93662069
Koordinator for elevtenesta
Profilbilde av  Hildegunn Hodneland
Hildegunn Hodneland
91884213
Økonomiansvarleg
Bjarne Hagen
Kontorleiar
Anne Siri Thuland
55115600
Kontormedarbeidar
Marielle Døskeland
55115600

Om skulen

Sandsli videregående blei opna i 1994, då Bergen kokk og stuert-skole og Gimle videregående skole blei slått saman til ein skule. Vi held til i Sandslimarka 51 og leiger plass i Sandsli Sportssenter til kroppsøving.

Oversiktsbilde av Skolen

 Sandsli videregående skole er Miljøfyrtårnskule

Å vere Miljøfyrtårn inneber systematisk arbeid med miljøtiltak i kvardagen. Verksemda jobbar for ei meir miljøvenleg drift og godt arbeidsmiljø.
Du kan lese meir om Miljøfyrtårn, og korleis vi praktiserer det på lenka under.

Kantina

Skulekantina er open for elevar:

Måndag: 10:00 - 13:15
Tysdag: 08:30 - 13:15
Onsdag: 08:30 - 13:15
Torsdag: 08:30 - 13:15
Fredag: 08:30 - 12:00

Gratis frukost

Tysdag-torsdag kl. 07:30 - 07:55

I kantina kan du gjere lekser, slappe av og prate med vener. Kantina tilbyr eit variert utval av mat og drikke. Elevar frå Restaurant- og matfag lagar varmmat ein kan få kjøpt fleire gonger i veka.

Kantina og fellesområda på skulen fekk ei stor oppgradering i skuleåret 2018-19.

Ny kantine.png