Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Ungdata-undersøkinga 2021

I 2021 vert Ungdataundersøkinga gjennomført blant elevar i vidaregåande skule i Bergen kommune. For å gi eit godt bilete av situasjonen i kommunen, er det viktig at så mange som mogeleg deltek. På Sandsli vgs. gjennomfører vi undersøkinga i veke 6 og 7. Ein kan få tilsendt spørreskjemaet ved å kontakt regionalt kompetansesenter på rusfeltet. (KoRus). Dersom foreldre ønskjer å reservere elevar under 18 år frå å delta på Ungdata, må dei informere kontaktlærar om dette.

Her er et informasjonsskriv om undersøkinga. 

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen_08.01.21.pdf