Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Teknologi- og industrifag

Teknologi- og industrifag er ei yrkesfagleg utdanning. På Vg2 kan du velje mellom mange fagområde. Etter 2 år på skule er det vanleg å søke læreplass for å ta fagbrev. Både før og etter læretida kan du ta påbygging til generell studiekompetanse.

Vi tilbyr:

Vg1 Teknologi ("TIP") er felles for alle som vel programområdet Teknologi- og industrifag pr. Vidare, på Vg2, kan du  velja mellom desse programområda på vår skule:

  • Vg2 Industriteknologi
  • Vg2 Maritime fag.
  • Vg2 Automatisering (Høyrer inn under utdanningsprogrammet Elektrofag, og er eit kryssløp).
Søk skuleplass

Kvifor velja TIP?

I Sunnhordlands-området er det ein stor og variert industrisektor, med mange spennande bedrifter. Desse tilset mange lærlingar som har bakgrunn frå Teknologi- og industrifaga i skulen.

Les meir om kva du kan bli på vilbli.no

Vilbli.no

Første året

_DSC0685.jpg

På første året har de desse felles programfaga:

  • Dokumentasjon og kvalitet
  • Produksjon
  • Tekniske tjenester

Her får du ei praktisk, variert og teknisk grunnopplæring og ei brei plattform for vidare yrkesval. Du vil få grunnleggande og enkel trening i alle delar av ein produksjonsprosess med planlegging, produksjon, vedlikehald, dokumentasjon og kvalitetssikring. Kjennskap til tryggleik og  til nasjonale og internasjonale standardar og retningsliner vil ein også lære meir om.

Andre året

_DSC0637.jpg

Vg2 Industriteknologi

Dette er den mest allsidige utdanninga du kan ta på yrkesfag. Det er heile 28 ulike fagbrev som byggjer på Vg2 Industriteknologi.

 Faget skal gi deg eit grunnlag for yrkesutøving innan mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon.

Felles programfag er:

  • Dokumentasjon og kvalitet
  • Produksjon
  • Reparasjon og vedlikehold
_MWF4598.jpg

Vg2 Maritime fag

Du får grunnlaget for yrkesutøving om bord på skip og flytende installasjonar. Opplæringa legg til rette for ei praktisk og variert opplæring i rutinar og system om bord.

Ønskjer du å gå til sjøs som kaptein eller maskinsjef er dette faget for deg.  Etter at du har fagbrev som matros eller motormann, kan du gå på maritim teknisk fagskule, og skaffa deg offiserspapir.  Med tillegg av fartstid, kan du få offiserssertifikat.

Vegen vidare

Etter 2 år i skule kan du søke læreplass i godkjende lærebedrifter.

 Vil du vite korleis du søker læreplass, kva bedrifter som er godkjende lærebedrifter eller vil søke læreplass kan du bruke lenkjene under.

Ta kontakt om du har spørsmål

Avdelingsleiar
Profilbilde av Helge Atle Harkestad

Helge Atle Harkestad

Send e-post 53425503