Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elektro og datateknologi

Elektro og datateknologi er ei yrkesfagleg utdanning. Det betyr at du går 2-3 år på skule før du søkjer læreplass. Lengda på utdanninga varierer noko avhengig av kva lærefag du vel. Du kan ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Vi tilbyr:

Vg1 er felles for alle som tek elektrofag. På Vg2 kan du hos oss velja mellom desse programområda:

  • Vg2 Elenergi
  • Vg2 Automatisering (etter Vg2 kan du søka læreplass i tavlemontørfaget, viklarfaget og faget fjernstyrte undervassoperasjonar (ROV)
  • Vg 3 Automatisering (etter Vg3 kan du søka læreplass i automasjonsfaget)

Du kan også søka Vg2 Maritime fag og Vg2 Industriteknologi (begge er kryssløp, og ligg under utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon).

Søk skuleplass

Kvifor velja elektro og datateknologi?

Ved å velja elektrofag får du tilgang til ei heil verd av bedrifter som er leiande på sine område. Du kan søka eit mangfald av spennande jobbar. 

Du må kunna jobba systematisk og trygt, og visa initiativ.
Vilbli.no gir deg eit godt oversyn over dei ulike faga og yrka.

Dersom du vil bli maritim elektrikar (skipselektrikar), må du gå Vg2 Elenergi. Spør rådgjevaren om dette!

Vilbli.no

Første året

_MWF4556.jpg

På elektrofag kan du blant anna læra å byggja stereoforsterkarar, montera lys og varme, antenneanlegg, porttelefonar, brannalarmanlegg og ringeanlegg. Du lærer å kopla automatiserte motoranlegg og bruka simuleringsprogram på data. 

Felles programfag dette året er:

  • Automatiseringssystem
  • Data- og elektronikksystem
  • Elenergisystem

 

Andre året

_MWF4566.jpg

VG2 elenergi

Når du går Vg2 Elenergi, skaffar du deg eit utgangspunkt for å verta elektrikar.

Du lærer å arbeide med elektriske lågspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjonar som blir brukt til distribuering og forbruk av elektrisk energi. Dette kan gjelda bustadhus og andre bygningar, men òg industri og store installasjonar. Du lærer teori om korleis ein produserer elektrisk energi i ein kraftstasjon, og korleis ein fører straum fram til brukaren.

Du kan verta "vanleg elektrikar" som installerer anlegg på land, eller du kan verta t.d. maritim elektrikar (skipselektrikar).

Vg3 Maritim Elektro (byggjer på Vg2 Elenergi): Du kan søkja dette kurset på Bergen maritime vgs, eller på Karmsund vgs i Haugesund.

Vg22.JPG

Vg 2 Automatisering

 Du kan søka spennande jobbar når du har utdanning på Vg2-nivå i automatiseringsfaget.

Du lærer om produksjon av styrings- og fordelingstavler til industri og skipsfart som tavlemontørlærling, eller du kan verta lærling i det spennande FU-operatørfaget (fjernstyrte undervassoperasjonar ("ROV")).

Mange held fram på Vg3 Automatisering - sjå under. 

Tredje året

Robot1 (2).jpg

Vg 3 Automatisering

Felles programfag dette året vil vera:

  • Automatiseringssystem
  • Elenergisystem
  • Mekanisk arbeid

Du vil læra meir om funksjonalitet, tryggleik og god produktkvalitet for landbasert industri, sjøfart og olje- og gassproduksjon offshore.

Du vil få kompetanse innan automatiserte system i olje- og gassindustrien, prosess- og verkstadindustrien og i andre verksemder. Her vil du læra å gjere informasjonssøk, produsera teknisk underlag for system og einingar og gi hjelp til feilretting. Det betyr også å programmera, konfigurere, feilsøke og dokumentere ved hjelp av digitale verktøy.

Ut i lære

Etter 2 år i skule kan du søke læreplass i godkjende lærebedrifter.

 Vil du vite korleis du søker læreplass, kva bedrifter som er godkjende lærebedrifter eller vil søke læreplass kan du bruke lenkjene under.

Ta kontakt om du har spørsmål

Avdelingsleiar
Profilbilde av John Ivar Alvsvåg

John Ivar Alvsvåg

Send e-post 53425514