Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Rådgiving, Helse og miljø

Vi arbeider for å skapa eit godt sosialt miljø på skulen! Skulen har ressursteam, der m.a. rektor, helsesøster, OT/PPT og rådgivarane er med. Teamet har faste møte, der alt som har med læring og skulemiljøet å gjera, kan takast opp.

skulehelsetenesta

Helsesøster

Anette Kallevåg er attende som helsesøster etter permisjon!

Helsesøster
Profilbilde av Anette Kallevåg

Anette Kallevåg

Send e-post

 

Kvar?

Kontoret til helsesøster ligg i Internatbygget, i 1. etg. ved trappehallen der du går inn til kantina.

Når?

Helsesøster er på kontoret tysdagar frå 0900 til 1400.

Helsesøster deltek i skulen sitt ressursteam, så tysdagane i oddetalsveker er ho på møte mellom 0900 og 1100.

Sjå elles oppslag på kontordøra, og følg med på Its Learning! Elevinspektøren kan òg hjelpa deg med å få kontakt med skulehelsa.

Bestill time

Du kan avtale time med helsesøster ved å ringa telefon 47639435. Send gjerne tekstmelding til same nummer, eller send e-post (lenka ved biletet).

Kva kan helsesøster hjelpa med?

Hos helsesøster kan du blant anna snakka om foreldre, skilsmisse, sjukdom i familien, mobbing, pubertet, angst og depresjoner, eteforstyrringar, seksuell identitet og anna du lurer på. Prevensjon og seksuelt overførbare sjukdommar kan også vera aktuelle tema å ta opp.  

Treng du hjelp frå lækjar eller psykolog?

Dersom du lurer på om du treng å gå til lækjar eller psykolog, kan det vera lurt å snakka med helsesøster først.

Teieplikt

Hugs at helsesøster har teieplikt! Det er alltid trygt for deg å snakka med skulehelsa.

Helsesøster kallar inn alle Vg1-elevane til samtale i løpet av skuleåret.

PBU-barn-ungdom-COLOURBOX1644856.jpg

OT/PPT

PPT står for pedagogisk-psykologisk teneste. Tenesta hjelper elevar og lærarar når dei møter ulike utfordringar i læringsarbeidet. 

OT står for Oppfølgingstenesta og dei tilsette gir hjelp og støtte til ungdommar som ikkje har skule- eller læreplass. Ofte handlar det om å finna fram til aktuelle kurs eller praksisplassar. Då arbeider OT ofte saman med Fagopplæringskontoret, som har kontor saman med OT/PPT på Leirvik.

NAV er ein annan viktig samarbeidspartner for OT.

Folka frå OT/PPT er med i ressursteamet på skulen.

OT/PPT for skulane i Sunnhordland har kontor på Leirvik. Du kan avtala rådgivingsmøte med OT/PPT, både når du er elev og lærling. Du finn telefonnummer til kontorstad Leirvik på OT/PPT sine nettsider - sjå under.

Elev- og lærlingombodet i Hordaland

Sigrid Isdal er elev- og lærlingombod i Hordaland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling.

Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig?

Dette og meir kan du snakke med Sigrid om. Ho passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Ho har teieplikt! 

Meir informasjon på www.hordaland.no/elev-og-larlingombod. Du finn ho også på Snap (Elombud) og på Facebook (Elev- og lærlingombodet i Hordaland).

Meir informasjon på www.hordaland.no/elev-og-larlingombod. Du finn ho også på Snap (Elombud) og på Facebook (Elev- og lærlingombodet i Hordaland).

Sigrid Isdal

Profilbilde av Sigrid Isdal

Sigrid Isdal

Send e-post 40403145

Sosialpedagogisk rådgivar (tidlegare Elevinspektør)

Rune Indrehus arbeider med sosialpedagogiske spørsmål. Du kan snakka med han om alle slag saker og problem, og Rune kan visa deg vidare til andre tenester, dersom du treng det. Rådgivarane har teieplikt, og du kan snakka om personlege ting utan at det kjem vidare til uvedkommande.

Når Rune er ledig, har han som regel open dør! Då er det berre å komma inn, om det er noko du treng hjelp med. Kontoret til sos.ped. rådgivar ligg i gangen i 2. etasje i hovudbygget ved skulen sin ekspedisjon - mellom kontora til assisterande rektor og karriererådgjevaren. Ring gjerne, bruk SMS, send melding på It's Learning, eller send e-post.

Rådgjevar karriererettleiing

Andreas Tislavoll  arbeider mest med yrkesrettleiing.  Andreas er den rette å snakka med dersom du lurer på val av opplæringsløp, krav for å komma inn på ei utdanning, reglar for inntak osb. Rådgivarane har teieplikt, og du kan snakka om personlege ting utan at det kjem vidare til uvedkommande.

Andreas har god kontakt med næringslivet i vår region, og veit mykje om kva dei ulike bedriftene driv med.

Har du spørsmål, er det berre å stikka innom på kontoret hans i 2. etasje i hovudbygget, like ved sidan av elevinspektøren sitt kontor. Du kan ringa 53425545 for å avtala tid, du kan bruka melding på It's Learning, eller senda e-post.