Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elektro og datateknologi

Elektro og datateknologi er ei yrkesfagleg utdanning. Det betyr at du går 2-3 år på skule før du søkjer læreplass. Lengda på utdanninga varierer noko avhengig av kva lærefag du vel. Du kan ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor velje Elektro og datateknologi?

Å studere Elektro og datateknologi kan bli utgangspunktet for ei spennande og allsidig yrkeskarriere. Du kan begynne som handverkar og dersom du har lyst på flere utfordringar kan du studere videre ved ein teknisk fagskule, ingeniørhøgskole eller universitet.

Dersom du er hardtarbeidande og har anlegg for matematikk og fysikk kan Elektro og datateknologi vere noko for deg. 

Me tilbyr:

Etter fullført Vg1 Elektro og datateknologi har du utallige moglegheiter. På Os vgs har me to klassar på Vg1 Elektro og datateknologi med 15 elevar i kvar. På Vg2 tilbyr me Elenergi.  

Søk opptak Vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetall Vg1 Timetall Vg2
Norsk 2 2
Engelsk 3 2
Matematikk 3 0
Naturfag 2 0
Kroppsøving 2 2
Samfunnsfag 0 3
Elenergisystemer 5 7
Data- og elektronikksystemer 7 5
Automatiseringssystem 5 5
Yrkesfagleg fordjupning 6 9
Sum timetall per uke 35 35

Første året

Elektro.jpg

Vg1 Elektrofag

På Vg1 Elektrofag får du læra det grunnleggjande du trenger å kunne for å gå videre med elektrofag. Du vil læra om data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem. Du vil også få fordjupa deg i eitt emne i faget prosjekt til fordjuping. Undervisninga på Vg1 er ein kombinasjon mellom teori og praktiske øvingar.

Ver klar over følgjande før du set elektro opp som førsteval: Du bør ha eit visst anlegg for og interesse for matematikk og fysikk. Framfor alt krev det at du er villig til å prioritere å arbeide litt med skulefaga i fritida.

Andre året

Elektro2.jpg

Vg 2 Elenergi

Dette faget byggjer på Vg1 Elektrofag, og dannar grunnlaget for å ta fagbrev som elektrikar, heismontør, energimontør, telekommunikasjonsmontør etc. 

Dei fleste av elevane som er uteksaminerte frå elenergi på Os vidaregåande skule dei siste åra, har fått læreplass i anten installasjonsbedrift, industri eller ved eit kraftverk.

Vi legg vekt på at du både skal få teoretisk kunnskap om faget, men også tilegne deg ferdigheiter innafor installasjonsfaget, energimontørfaget og togelektriker. Ver klar over at studiet er arbeidskrevjande. Etter endt Vg2  må du arbeide som lærling i to år før du kan gå opp til fagprøve.

Opptakskrav: Vg1 Elektrofag

Vegen vidare

Etter fullført Vg2 kan du enten gå vidare på påbygging til generell studiekompetanse eller gå ut i lære. Læretida varer i 2 år og du vil få lønn av arbeidsgivar. Etter endt læretid kan du gå opp til fagprøven og få fagbrev.

Bli lærling Søk påbygging til generell studiekompetanse

Har du spørsmål ta kontakt med

Avdelingsleiar TIP / Elektro
Profilbilde av  Rolf Kvåle
Rolf Kvåle
94867203