Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenester

Her finn du informasjon om IKT, rådgjevarar, kantine, hybel, elevråd og lån og stipend.

Elevrådet

elevrådet.png

Vi har 32 klassar i år, og dei 32 tillitsvalde utgjer elevrådet ved skulen. Elevrådet skal ta seg av oppgåver som har med arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane å gjere. Det skal hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel på skulen. 

Elevrådet representerer elevane overfor rektor og andre som bestemmer på skulen. Er det noko du ikkje er nøgd med på skulen, kan du ta det opp i elevrådet.

VIS.jpg

Visma InSchool

Vestland fylkeskommune bruker Visma InSchool (VIS) som sitt skoleadministrative system. VIS skal brukast av elevar og tilsette.

Les meir om kva informasjon du finn der og korleis du loggar deg inn.

Elev- og lærlingombodet i Vestland

Sigrid Isdal og Venke Nordeide er elev- og lærlingombod i Vestland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling.

Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig?

Dette og meir kan du snakke med Sigrid eller Venke om. Dei passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Dei har teieplikt!

Les mer om elev- og lærlingombodet

 

Meir info om Sigrid Isdal

 

Meir informasjon finn du på Vestland fylkeskommune si nettside. Du finn dei også på Snap (Elombud) og på Facebook (Elev- og lærlingombodet i Vestland).

Eigenmelding om fråvær for elevar

Har du vert vekke frå skulen skal det leverast eigenmelding. Skjemaet skal leverast til kontaktlærar innan 3 dagar, etter at du er tilbake.

Elevundersøkinga

Føremålet med brukarundersøkingane frå Utdanningsdirektoratet er at elevar skal få seie si meining om læring og trivsel på skolen.

Rådgjevarar

Vi kan hjelpe deg med følgjande:

  • Kor du kan utdanne deg
  • Kva du kan utdanne deg i
  • Informasjon om tilbod og krav frå  skular
  • Korleis du kan studere utanlands
  • Korleis du kan skrive ein søknad
  • Tilrettelegging om kvardagen er tung

Hos rådgivarane får du personleg rettleiing som gjer skulegangen enklare.

Du finn oss i 2. etg. i A-blokka.

Rådgjevar
Janne de Faye Walden
98893995
Rådgjevar
Profilbilde av  Einar Nystad
Einar Nystad
56565616
Tastatur_web.jpg

Datahjelp

IKT-kontoret ligg i A-blokka, ved kantina. Her kan du få veiledning til dataen din.

Treng du brukarnamn og passord?

Meir om elev-pc
Kantinedama til artikkel.jpg

Kantine

Skulen har open kantine, kvar dag mellom kl. 08.00 og kl. 14.30. Her finn du mykje variasjonar mellom smurte bagettar, salatar, varmmat og drikke. 

Biblioteket.jpg

Bibliotek

Biblioteket vårt ligger i første etasje like ved kantina. Som moderne bibliotek fyller det mange fleire funksjonar enn utlån av bøker. Her finner du ein plass å vera med venner, eller ein roleg plass å sitte i friminutta. Du finn sjølvsagt også ymse tidsskrift, fagbøker og litteratur i forskjellige sjangre. Bibliotekaren tilbyr også skrivehjelp.

 

Hybel

Er du på jakt etter hybel eller har du en ledig hybel til leige? Då anbefalast du å sjekke ut facebook sidene «Finn Os» (kjøp, slag, bytte, leige… og Oppslagstavla i Os.

Annonse for hybler finn du og på nettsidene under.

Lån og stipend

Du kan søke stipend hos Lånekassen. Sjølv om du ikkje har ungdomsrett kan du søke om lån og få omgjort noko til stipend etter bestått eksamen. Du kan søke stipend snarast etter opptak.