Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Velkomen til biblioteket

Biblioteket er opent kvar dag frå 08:00 til 15:00

Om biblioteket

På biblioteket

Biblioteket vårt ligger i første etasje like ved kantina. Som moderne bibliotek fyller det mange fleire funksjonar enn utlån av bøker. Her finner du datamaskinar du kan bruka til å finna informasjon, ein stille plass å jobba, eller ein roleg plass å vera i friminutta. Du finn sjølvsagt også ymse tidsskrifter, fagblad og bøker.

spesialbibliotekar
Profilbilde av Elisabeth Irgens Casén Pihl
Elisabeth Irgens Casén Pihl
40435281

Studieverkstad

Har du nokre fag du sliter litt ekstra med kan du i samråd med faglærar søka deg inn på Studieverkstaden vår. Der vil du få hjelp i det eller dei faga du har problemer med, tilpassa ditt behov. 

Trenger du hjelp til lekser, oppgåver eller kjeldekritikk kan du også spør bibliotekaren om hjelp. 

bibliotek.jpg

Reglement for utlån av lærebøker

Alle som skal låne lærebøker og anna materiale på skulane i Vestland, må signere elektronisk lånekontrakt via ID-porten. Eleven må vise fram bekreftelse på signering til bibliotekaren før utlån av lærebøker.

Les meir om signering av utlånskontrakt av lærebøker

 

Direkte link til skjemaet for signering

 

Ved skulestart vil bibliotekaren sørge for at elevene får utlevert bøkene de treng. Kvar bok har ei unik strekkode, og eleven må levere att den same boka ved skuleårets slutt. Eleven skal skrive namn, klasse og skuleår på innsida av boka (eventuelt på merkelappen utanpå de bøkene som har det). Viss du har gløymt boka di heime kan du låna ei ny på biblioteket.

Alle bøkene skal leverast attende til skulebiblioteket ved slutten av skuleåret. Lån over sommarferien må avtalast spesielt med bibliotekar ved skulen. Siste frist for å levere tilbake bøkene er skulens siste offisielle skuledag. Det er ikkje mulig å returnere bøker etter fristen. Skulen vil sende krav om erstatning til eleven eller føresette, med 30 dagars betalingsfrist. Dersom kravet ikkje innfriast, vil det bli sendt til inkasso.

E-bøker og lydbøker

Via appen BookBites kan du låne e-bøker og lydbøker. Du bruker nummeret som står på lånekortet ditt, og passordet du har laget for å logge inn. Det er bare å snakke med bibliotekaren dersom du har spørsmål.

Kjeldekritikk

Lurer du på korleis du skal oppgi kjelder eller kva som er gode kjelder kan du gjerne spør bibliotekaren. Ynskjer du enno meir informasjon, kan du kontakte bibliotekaren som organiserer kurs i kjeldekritikk for elevane kvart år. Det kan vere lurt når du skal levere inn oppgåver der du bruker mange kjelder. 

Nettvett og sosiale medier

Internet blir ein større og større del av kvardagen vår får fleire og fleire funksjonar. Difor er det viktig å vita korleis ein skal oppføra seg på Internett og i sosiale medier. Akkurat som med kjeldekritikk, arrangerer biblioteket kurs i nettvett. Snakk gjerne med bibliotekaren for mer info.