Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Truckførarkurs

Kursets målsetting:

(denne siden holder på å oppdateres, og kontaktperson vil snart bli lagt til)

Hensikten med opplæringa er å gi kommande truckførarar en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av truckar. Opplæringa skal gi elevane god innsikt i riktig bruk av truck og truckens konstruksjon, verkemåte, stabilitet, vedlikehald og bruk, for å unngå uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjonar.

Å auke både kunnskapen og de praktiske ferdigheitene hos brukarar slik at vi slepp ulykke og skader på menneske, maskinar og omgjevnadar på arbeidsplassen.

I samsvar til gjeldande læreplan går vi gjennom følgjande emnar

 • Krav til brukarar av utstyret
 • Bruksområde
 • Ulykker
 • Utstyret sin verkemåte og konstruksjon
 • Kontroll og vedlikehald
 • Sikkerheitsreglar ved bruk
 • Sertifisering/dokumentasjon
Mobil 792.JPG

Målgruppe:

Brukarar av truckar.
Gjeld alle verksemder i landbasert, offshore eller maritime verksemder som nytte seg av truckar (løfte og stablevogn for gods).

Generell info:

Kurset er modulbasert av følgande moduler:

 • Modul 1.1 HMS del (sikkerheitskurs)
 • Modul 2.2 Spesialdel om løfte og stablevogn for gods
 • Modul 3.2 Praktisk bruk med instruktør
 • Modul 4.2 Køyretimer/praktisk bruk
 • Oppkøyring klasse T2 og T4
 • Modul 4.2 kan gjennomførast med fadder i bedrift etter underskrevet fadderavtale.

Kurset er tilpassa dei som har lese og skrivevanskar.

Nødvendig kursmateriale er inkludert og vil bli utdelt på kurset.

Ansvarleg for dette kurset vil bli oppdatert snart.

 

Påmelding