Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Sikkerheitskurs masseforflytningsmaskiner

Masseforflyttningsmaskiner: Pass på at du eller di bedrift og dine tilsette tilfredsstille lovas føresegn og tryggingssforskrifter når det gjeld arbeid med anleggsmaskinar. Maskinopplæring dekkjer klassane M1-M2-M3-M4-M5-M6.

Neste kurs er våren 2020 (dato kjem seinare).

Føremål:

Å auke både kunnskapen og de praktiske ferdigheitene hos maskinførarar slik at vi slepp ulykke og skader på mennesker, maskinar og omgjevnadar på arbeidsplassen.

I samsvar til gjeldande læreplan går vi gjennom følgjande emner

  • Krav til føre av maskinar
  • Bruksområder
  • Ulykker
  • Maskina sin verkemåte og konstruksjon
  • Kontroll og vedlikehald
  • Sikkerheitsreglar ved bruk
  • Sertifisering/dokumentasjon

Aldersgrenser: 17 år og under opplæring. Kompetansebeviset skrivast ut ved fylte 18 år.

Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS) for dei maskinklassane du har gjennomført praksis med, skriv ut bevis etter bestått teoretisk og praktisk prøve.

Teorikursa er tilpassa dei som har lese og skrivevanskar.

Minimum påmeldte: 10 kandidater.

Målgruppe for kurset

Kurset passer for alle som skal køyre og bruke anleggsmaskinar. Dei må ha gjennomført og bestått dette kurset. 

Kursmateriale

Nødvendig materiale er inkludert og vil bli delt ut på kurset.

Ansvarleg for dette kurset er Lars Tennebekk.

Profilbilde av Lars Tennebekk

Lars Tennebekk

Send e-post 93801322
Påmelding