Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

ADK-kurs (Anlegg, drift og kontroll av ledningsanlegg)

Os vgs arrangerer ADK kurs til elevar og private. For å kunne arbeide i grøft og legge røyr, krev dei fleste kommunar i Noreg at minst ein person av arbeidarane i grøfta har ADK1 sertifikat.

Os vgs held ADK-kurs over 105 timar, hovudsakleg på kveldstid, fordelt over sju veker. Kurset er to kveldar i veka, måndag og tirsdag. Skulen dekker kursmateriale og eit varmt måltid på kurskveldane. Kurset avsluttast med ein fem timars eksamen på dagtid.

I tillegg må deltager ha 12 måneders praksis innen rørlegging. Dette må dokumenteres og sendes til kursholder. Etter at deltager har mottatt ADK1-kursbevis har dette en varighet på 5 år. 

Før det har gått 5 år, må deltager ha gjennomgått et resertifiseringskurs i ADK1 for at kursbeviset skal gjelde i nye 5 år. Dette kurset går over to kveldar. Kurset avsluttast med ein times eksamen.

Bilde frå ADK-hallen2.jpg

For meir opplysningar kan du kontakte ADK-ansvarleg Lars Tennebekk ved skulen:

 

Profilbilde av Lars Tennebekk

Lars Tennebekk

Send e-post 93801322

Os vgs arrangerer ADK-kurs to gonger i året, haust og vår. Kurset startar når skulen får nok påmelde.

Påmelding