Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Hurtigtest av Covid-19 fra uke 19

Os vgs. vil fra uke 19 delta i et prosjekt der elever og ansatte testes med hurtigtester. Dette gjøres for at elever skal kunne være mest mulig tilstede på skolen selv med mer smitte i samfunnet rundt oss. Samtidig vil vi med dette finne de personene som kan smitte andre raskest mulig. Prosjektet tar sikte på å vare ut skoleåret.

Praktisk info 

Det er frivillig deltagelse av elever og ansatte. Man kan når som helst trekke seg fra å delta.  

Vi begynner å teste noen klasser allerede uke 19. Resten av skolen vil bli implementert etter hvert. Målet er å at alle skal testes 1 gang i uken. Alle vil få opplæring i hvordan dette gjøres. Testingen vil foregå i klasserommet. Personer med egen opplæring, vil lese av prøvesvaret. 

Resultatene fra testen foreligger ca. 20-30 minutter etter testing.  

Ved bare negative tester gis det ingen melding til klassen. 

Ved positiv prøve deles det ut munnbind til klassen og de blir sendt hjem og i karantene. Deres nærkontakter skal ikke i karantene.  

Den som avlegger positiv hurtigtest, blir personlig orientert av skolen og skal i isolasjon. De må videre til testing i kommunen, før de reiser hjem. Foreldre vil bli bedt om å hente eleven Husstanden til denne eleven skal også i karantene. Vi vil være nøye med personvern. 

Når resultatet fra PCR-testen foreligger vil de som er satt i karantene få ny informasjon. Ved positivt resultat overtar smittesporingsteamet i Bjørnafjorden kommune. 

Bakgrunn for prosjektet: 

Regjering og kommuner kan sette i verk ulike tiltak for å hindre spredning av smitte i forbindelse med covid-19 pandemien. Tiltak som er satt i verk gjennom det siste året har medført at barn og unge i perioder har mistet sosiale møteplasser, spesielt når skoler har blitt stengt. Det er enighet om at dette er vanskelig for dere som er unge, og en vil finne ut metoder som gjør at skolene kan være åpne når det er mye smitte i samfunnet rundt skolen.  

Ved å teste elever og tilsette to ganger pr uke vil en redusere risikoen for spredning svært mye.  

Samtidig får elevene ved skolen en mer stabil opplæring ved at skolen kan være åpen.  

I Norge er det stor interesse for å forsøke en slik tilnærming for videregående skoler, for å sikre at skolene mer stabilt kan være åpne for fysisk oppmøte og undervisning, og gjennom det bidra til at tiltaksbyrden for ungdom blir mindre. 

Det vil ikke bli ført noen form for registrering eller journalføring av hvem som har tatt hurtigtest, men positive prøvesvar vil bli rapportert når personen har avlagt pcr-prøve ved kommunal teststasjon.