Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Ungdata: 3. Informasjon til foresatte og elever om ungdataundersøkelsen

I forbindelse med Ungdata undesøkelsen i Bjørnafjorden Kommune 2021 må foresatte og elevene informeres. Planen er at undersøkelsen skal gjennomføres i perioden uke 5 til 7.

Info om ungdataundersøkelsen

Korona-info til elevar og foreldre: raudt nivå fra 8 februar.

For å begrense smitte har UDIR fleire tiltak på skulane. Trafikklys med grønt, gult og raudt nivå viser kva for smitteverntiltak som gjeld. Det er smittesituasjonen i Noreg som avgjer kva for nivå vi på skulen skal følgje.

Når du kjem på skulen vil du få undervisning i kva rødt smittevern nivå betyr på Os vgs.

Korona-info til elevar og foreldre (også på andre språk)
Ønsker du å arbeide innen anleggsfagene?

Ønsker du å arbeide innen anleggsfagene?

Ved å velge anleggsteknikk VG2 har du mange utdanningsmuligheter med store variasjoner. Du har da mulighet til å gå videre i lære innen Anleggsmaskinførerfaget, Anleggsrørleggerfaget Asfaltfaget, Banemontørfaget, Brønn- og boreoperatørfaget, Fjell- og bergverksfaget, Vei- og anleggsfaget og Veidrift- og vedlikeholds faget.