Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Teknologi- og industrifag

Teknologi- og industrifag er ei yrkesfagleg utdanning. På Vg2 kan du velje mellom mange fagområde. Etter 2 år på skule er det vanleg å søke læreplass for å ta fagbrev. Både før og etter læretida kan du ta påbygging til generell studiekompetanse.

Vi tilbyr:

  • Vg1 Teknologi- og industrifag (TI)
  • Vg2 Industriteknologi (IND)

Osterøy vidaregåande skule har ein  lang og god tradisjon innan mekaniske fag. Vi har nye verkstadlokale med moderne utstyr og ein lærarstab med lang erfaring og brei kompetanse innan tekniske fag og industrifag. Vi kan tilby et godt sosialt miljø, og gjer det vi kan for at du som elev skal trivast hos oss. Vi har også eit nært og godt samarbeid med lokal industri slik at elevane får utplassering i bedriftene.

På verkstadene får elevane utfolda seg praktisk. Vi har både manuelle og datatstyrte dreiebenkar og fresar som gir eit godt inntrykk av det som blir brukt i industrien i dag.

Søk opptak Sjå video frå Vg2-Ungdomsbedrift

Kvifor velja Teknologi- og industrifag?

På Teknologi- og industrifag vil du få ei opplæring som skal bidra til ei brei teknisk fagplattform som er etterspurd i mange bransjar. Du må kunna arbeida nøyaktig, sikkert og systematisk.

Utdanningsprogrammet TI er inngangsporten til ei lang rekkje spennande yrke, som til dømes CNC-operatør, sveisar, platearbeidar, industrimekanikar og industrirøyrleggjar.

 

Les meir på vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetall VG1 Timetall VG2
Norsk 2 2
Engelsk 3 2
Matte 3 0
Naturfag 2 0
Kroppsøving 2 2
Samfunnsfag 0 3
Produktivitet og kvalitet 5 0
Konstruksjon og styringsteknikk 5 0
Produksjon og tenester 7 0
Teknologi 0 12
Vedlikehold 0 5
Prosjekt til fordjuping 6 9
Sum timetall per uke 35 35

Første året

Oster+©y_vgs_ (27 of 118).jpg

Vg1 Teknologi- og industrifag

I løpet av skuleåret Vg1 Teknologi- og industrifag lærer du mellom anna å meistra teknisk teikning, fresing, dreiing, hydraulikk, pneumatikk, montering, sveising og HMS/dokumentasjon.

Gjennom opplæringa skal du utvikla praktiske ferdigheiter, fagleg innsikt, refleksjon og evnen til kritisk vurdering.

Frå og med hausten 2020 tilbyr vi Toppidrett fotball som programfag på Yrkesfag.

Læreplan Vg1 Teknologi- og industrifag

 

 

Andre året

Ungdomsbedrift 2.jpg

Vg2 Industriteknologi

Industriteknologi er den breiaste av TIP-retningane der du etterpå kan velja mellom 23 mogelege yrkesfag. 

Innafor industriteknologifaget lærer du å skjera, kutta, saga, sveisa, fresa, stansa, lokka og forma etter arbeidsteikningar. Ikke minst får du testa og setja saman enkle konstruksjonar ved hjelp av stål, lettmetall og nye materialtypar. 

Programområdet Industriteknologi skal legge grunnlag for yrkesutøving innan mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne typen industri er prega av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosesser.
Vg2-klassen held til i same lokala som Kompetansesenteret for CNC og robot, og har såleis tilgang til moderne CNC-maskiner og robotar.  Dei som meistrar programmering og bruk av slike maskiner er etterspurde på arbeidsmarknaden.
Foto: Anders Totland

Læreplan Vg2 Industriteknologi

ut i lære

Etter to år i skule kan du søke læreplass i godkjende lærebedrifter.

 Vil du vite korleis du søker læreplass, kva bedrifter som er godkjende lærebedrifter eller vil søke læreplass kan du bruke lenkjene under.

Søk læreplass

kontakt oss

Avdelingsleiar Elektro og datateknologi/Teknologi- og industrifag
Profilbilde av  Line Brudvik Myhr
Line Brudvik Myhr
56194002
Rådgjevar
Profilbilde av  Nina Rødseth
Nina Rødseth
56194007