Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning. Utdanninga kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av kva fag du vel. Det er òg mogleg å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Vi tilbyr:

  • Vg1 Helse- og oppvekstfag
  • Vg2 Helsearbeiderfag

Det er viktig for oss at elevane får delar av opplæringa si i bedrift. Derfor har vi eit tett og godt samarbeid med skular, barnehagar og sjukeheim i Osterøy kommune. Du vil på denne linja oppleve at teori og praksis er tett knytt til kvarandre. Du vil få brukt deg sjølv i lærerike og utfordrande situasjonar.

Søk opptak Sjå film frå skulekvardagen på Vg1 og Vg2

Kvifor velja helse- og oppvekstfag?

Om du bryr deg om menneske og ser for deg at det å jobba med menneske er noko du kunne tenkja deg, er helse- og oppvekstfag det rette for deg. Du bør vera god til å kommunisera og samarbeida med menneske i ulike aldrar og livssituasjonar.

Helse- og oppvekstfag vil gje deg ei utdanning mot interessante, givande og etterspurde yrke innan helse- og oppvekstsektoren.

Les meir på vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal VG1 Timetal VG2
Norsk 2 2
Engelsk 3 2
Matte 3 0
Naturfag 2 0
Kroppsøving 2 2
Samfunnsfag 0 3
Kommunikasjon og samhandling 5 5
Helsefremmande arbeid 7 7
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag 5 5
Prosjekt til fordjuping 6 9
Sum timetal per veke 35 35

Første året

00052.jpg

Bryr du deg om andre menneske? Er du god på kommunikasjon? Likar du å jobba saman med andre?

Helse- og oppvekstfag er eit utdanningsprogram som fører fram til yrke som til dømes helsefagarbeidar, barne- og ungdomsarbeidar, hudpleiar, ambulansearbeidar, farmasiteknikar og fotterapeut. I faget prosjekt til fordjuping er elevane utplasserte ein dag i veka stort sett heile skuleåret.

Dette programmet passar for deg som likar å arbeida med menneske, har evne og vilje til å samarbeida, samtidig som du kan ta avgjerder på eiga hand. Vi tilbyr Toppidrett fotball som programfag på Yrkesfag.

Læreplan Vg1 Helse og oppvekstfag

 

 

 

 

Andre året

DSC09299.jpg

Denne utdanninga vil gje deg kompetanse til å jobbe på sjukeheim, sjukehus, heimesjukepleier, dagsenter for funksjonshemma, bofellesskap og andre institusjonar innanfor helsefaga. Du får praksis innanfor helse- og omsorgstenesta og målet er at du skal utvikle deg til å bli ein kompetent helsefagarbeidar som møter pasientar, brukarar og pårørande på ein profesjonell måte.

Læreplan Vg2 Helsearbeidarfag

Ut i lære

Etter to år i skule kan du søkja læreplass i godkjende lærebedrifter.

 Vil du vita korleis du søkjer læreplass, kva slags bedrifter som er godkjende lærebedrifter eller vil søkja læreplass kan du bruka lenkjene under.

Søk læreplass

kontakt oss

Avd. leiar Helse- og oppvekstfag/Tilrettelagte grupper
Profilbilde av  Hilde Skjærstad
Hilde Skjærstad
56194004
Rådgjevar
Profilbilde av  Nina Rødseth
Nina Rødseth
56194007