Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elektrofag

Elektrofag er ei yrkesfagleg utdanning. Det betyr at du går 2-3 år på skule før du søkjer læreplass. Lengda på utdanninga varierer noko avhengig av kva lærefag du vel. Du kan ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Vi tilbyr:

 • Vg1 Elektrofag
 • Vg2 Elenergi

Er du nøyaktig og har logisk sans? Likar du praktiske oppgåver og er interessert i framtidsretta teknologi?

Elektrofag passar for deg som vil arbeida nøyaktig, sikkert og systematisk, og som er serviceorientert i møte med kundar.

Søk opptak

Kvifor velja elektrofag?

Samfunnet vårt er avhengig av at elektriske system fungerer. Vi treng dyktige fagfolk  innan offentlig og privat verksemd m.a. til installasjon av nye anlegg og til vedlikehald av eksisterande system.

Døme på yrke innan elektrofag kan vera elektrikar, automatikar og tavle- eller heismontør.

Les meir på vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal VG1 Timetal VG2
Norsk 2 2
Matte 3 0
Engelsk 3 2
Naturfag 2 0
Kroppsøving 2 2
Samfunnsfag 0 3
Elenergisystem 5 7
Automatisering 5 5
Data og elektronikk 7 5
Prosjekt til fordjuping 6 9
Sum timetal per veke 35 35

Første året

Oster+©y_vgs_ (63 of 118).jpg

På Vg1 Elektrofag møter du desse tre programfaga:

 • Automatiseringssystem
 • Elenergisystem
 • Data- og elektronikksystem

I tillegg har vi faget Prosjekt til Fordjuping (PTF).

Undervisninga vekslar mellom praksis og teori. I teoridelen lærer du mellom anna å tolka instruksjonar, teikningar og lovverk. Den praktiske delen føregår i ein eigen elektroverkstad der du m.a. lærer om bruk av ulike verktøy og instrument.

Læreplan Vg1 Elektrofag

Andre året

elektrofag-vg2.jpg

Etter Vg1 tilbyr vi Vg2 Elenergi som fører til læreplass i yrke som til dømes elektrikar, energimontør eller heismontør.  

Hos oss vil du få:

  • Ei praktisk retta utdanning for næringslivet.
  • Nytt og moderne utstyr, likt det ein møter i arbeidslivet.
  • Nært samarbeid med bedrifter som tek inn lærlingar både i Osterøy og Arna, Åsane, Bergen og offshore.

På Vg2 er du over 180 timar i praksis i ei eller fleire bedrifter. Etter Vg2 kan du gå i lære mot eit fagbrev eller ta allmenn påbygg. Vidare kan du gå teknisk fagskule eller ta ingeniørutdanning. Logisk tenkemåte og kreativitet er og viktig, både for å kunna løysa konkrete oppgåver og for å utvikla nye produkt.

Læreplan Vg2 Elenergi

 

ut i lære

Etter to år i skule kan du søkja læreplass i godkjende lærebedrifter.

 Vil du vita korleis du søker læreplass, kva for nokre bedrifter som er godkjende lærebedrifter eller vil søke læreplass kan du bruka lenkjene under.

Søk læreplass

kontakt oss

Rådgjevar
Profilbilde av Nina Rødseth

Nina Rødseth

Send e-post
Assisterende rektor
Profilbilde av Vidar Tufteland

Vidar Tufteland

Send e-post