Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elektro og datateknologi

Elektro og datateknologi er ei yrkesfagleg utdanning. Det betyr at du går 2-3 år på skule før du søkjer læreplass. Lengda på utdanninga varierer noko avhengig av kva lærefag du vel. Du kan ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Vi tilbyr:

 • Vg1 Elektro og datateknologi
 • Vg2 Elenergi og ekom

Er du nøyaktig og har logisk sans? Likar du praktiske oppgåver og er interessert i framtidsretta teknologi?

Elektro og datateknologi passar for deg som vil arbeida nøyaktig, sikkert og systematisk, og som er serviceorientert i møte med kundar.

Søk opptak

Kvifor velja elektro og datateknologi?

Samfunnet vårt er avhengig av at elektriske system fungerer. Vi treng dyktige fagfolk  innan offentlig og privat verksemd m.a. til installasjon av nye anlegg og til vedlikehald av eksisterande system.

Døme på yrke innan elektro og datateknologi kan vera elektrikar, automatikar og tavle- eller heismontør.

Les meir på vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal VG1 Timetal VG2
Norsk 0 2
Matte 3 0
Engelsk 3 2
Naturfag 2 0
Kroppsøving 2 2
Samfunnsfag 0 3
Elektroniske kretsar og nettverk 7 0
Energi og styringssystem 10 0
Prosjekt til fordjuping 6 9
Elenergi og styringssystem 0 12
Elektronisk kommunikasjon 0 5
Sum timetal per veke 33 35

Første året

DSC09288.jpg

På Vg1 Elektro og datateknologi møter du desse to programfaga:

 • Energi og styringssystem
 • Elektroniske kretsar og nettverk 

I tillegg har vi faget Prosjekt til Fordjuping (PTF), og vi tilbyr Toppidrett fotball som programfag på Yrkesfag.

Undervisninga vekslar mellom praksis og teori. I teoridelen lærer du mellom anna å tolka instruksjonar, teikningar og lovverk. Den praktiske delen føregår i ein eigen elektroverkstad der du m.a. lærer om bruk av ulike verktøy og instrument.

Læreplan Vg1 Elektro og datateknologi

Andre året

elektrofag-vg2.jpg

Etter Vg1 tilbyr vi Vg2 Elenergi og ekom som fører til læreplass i yrke som til dømes elektrikar, energimontør eller heismontør.  

Hos oss vil du få:

  • Ei praktisk retta utdanning for næringslivet.
  • Nytt og moderne utstyr, likt det ein møter i arbeidslivet.
  • Nært samarbeid med bedrifter som tek inn lærlingar både i Osterøy og Arna, Åsane, Bergen og offshore.

På Vg2 er du over 180 timar i praksis i ei eller fleire bedrifter. Etter Vg2 kan du gå i lære mot eit fagbrev eller ta allmenn påbygg. Vidare kan du gå teknisk fagskule eller ta ingeniørutdanning. Logisk tenkemåte og kreativitet er og viktig, både for å kunna løysa konkrete oppgåver og for å utvikla nye produkt.

Læreplan Vg2 Elenergi og ekom

 

ut i lære

Etter to år i skule kan du søkja læreplass i godkjende lærebedrifter.

 Vil du vita korleis du søker læreplass, kva for nokre bedrifter som er godkjende lærebedrifter eller vil søke læreplass kan du bruka lenkjene under.

Søk læreplass

kontakt oss

Avdelingsleiar Elektro og datateknologi/Teknologi- og industrifag
Profilbilde av Line Brudvik Myhr
Line Brudvik Myhr
56194002
Rådgjevar
Profilbilde av Nina Rødseth
Nina Rødseth
56194007