Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Toppidrett fotball

Toppidrett fotball er eit 5-timars valfritt programfag henta frå idrettsfag, som vi tilbyr elevar som går på Studiespesialisering (Vg1 og Vg3) og yrkesfag (Vg1). På yrkesfag kjem 3 av timane i tillegg til ordinær timeplan og 2 av timane går inn i faget yrkesfagleg fordjuping. For elevar som vel å ta påbygg, vert faget godkjent som eit valfritt programfag slik at ein kan ha eit fag mindre dersom ein tek Vg3 påbygg.

Vi legg til rette for at du skal kunne kombinere utdanning og fotball. Vi har tett samarbeid med klubbane i nærområdet og vil vere med på å utvikle og følge opp kvar enkelt spelar, slik at dei kan tilegne seg gode og taktiske fotballmessige kunnskapar. Våre trenara har lang fotballfagleg erfaring og både trenara, skulen sine øvrige tilsette og leiinga ser på deg som fotballspelar, som ein verdifull tilvekst til skulen vår.                               

Tobbidrettt fotball osterøy vgs