Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Miljøfyrtårn

Osterøy vgs er sertifisert som miljøfyrtårn.

For å bli sertifisert som miljøfyrtårn må ei verksemd ha eit miljøleiingssystem og drive fram klima- og miljøarbeidet gjennom årlege handlingsplanar.

Sertifiseringskriteriane dekker viktige område som arbeidsmiljø, avfallshandtering, energibruk, innkjøp og transport, der aktuelle tema som matsvinn og plast er inkludert. Dette gjer verksemda gode forutsetningar for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbetringer, samtidig som det bidrar til å oppnå fleire av FNs bærekraftsmål.

Verksemder som er miljøsertifiserte skal halde sertifiseringa ved like gjennom løpande miljøstyring, årleg rapportering og resertifisering kvart tredje år.

Klima- og miljørapport