Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenester

Her finn du info om rådgjevar, IKT-konsulenten, elev- og lærlingombodet, helsesjukepleiar og elevrådet.

Rådgjevar

Rådgjevar Nina Rødseth kan hjelpa deg med:

  • Hjelp til val av studier og yrke
  • Val av utdanningsprogram og programfag
  • Informasjon om og søknad til fagopplæring, teknisk fagskule, universitet og høgskular
  • Korleis du kan koma i kontakt med studiestader i utlandet
  • Tilrettelegging dersom skuledagane kjennest tunge

 

Rådgjevar
Profilbilde av  Nina Rødseth
Nina Rødseth
56194007

 

Rådgjevar er òg bindeledd til Oppfølgingstenesta, Pedagogisk Psykologisk Teneste (OT/PPT), Lånekassen og andre hjelpeinstansar for ungdom.

Vaksenperson som lyttar til det du har å seia. Dersom du har problem som kan gå ut over skulearbeidet ditt, er det viktig at du snakkar med rådgjevar om dette. På den måten kan vi lettare hjelpa deg.

IKT-HJELP

Alle elevar skal ha eige pc på vidaregåande skule.

Les meir om elev-pc-ordninga og om IKT-hjelp under.

MERK: Elevar som går på Tip og Elektro må ha PC og ikkje Mac. 

chatbot.png
Elevpc-ordninga i Vestland fylke
IKT-hjelp for elevar

Elev- og lærlingombodet i Vestland

Hjå elev- og lærlingombodet kan elevar og lærlingar få råd, rettleiing og støtte. Dei følgjer opp førespurnader og saker, og skal vere med på å kvalitetssikre opplæringa i skule og lærebedrift. Dei skal også vere ein pådrivar for at dei som jobbar med vidaregåande opplæring oppfyller pliktene dei har etter opplæringslova.

Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiar Beate Kleppe har treffetid kvar onsdag kl. 08.30 - 14.00.

Elevrådet og Skulemiljøutvalet

Du kan vera med å bestemma over skulekvardagen gjennom elevrådet og skulemiljøutvalet.