Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenester

Her finn du info om rådgjevar, elevinspektør, IKT-konsulenten, helsesøster og elevrådet.

Rådgjevar

Rådgjevar Nina Rødseth kan hjelpa deg med:

  • Hjelp til val av studier og yrke
  • Val av utdanningsprogram og programfag
  • Informasjon om og søknad til fagopplæring, teknisk fagskule, universitet og høgskular
  • Korleis du kan koma i kontakt med studiestader i utlandet
  • Tilrettelegging dersom skuledagane kjennest tunge

 

Rådgjevar
Profilbilde av Nina Rødseth

Nina Rødseth

Send e-post

 

 

Rådgjevar er òg bindeledd til Oppfølgingstenesta, Pedagogisk Psykologisk Teneste (OT/PPT), Lånekassen og andre hjelpeinstansar for ungdom.

Vaksenperson som lyttar til det du har å seia. Dersom du har problem som kan gå ut over skulearbeidet ditt, er det viktig at du snakkar med rådgjevar om dette. På den måten kan vi lettare hjelpa deg.

IKT-KONSULENTEN

IKT-konsulenten finn du i 2. etasje i administrasjonsfløyen ved biblioteket.

Åpningstider: måndag, tysdag, torsdag og fredag kl. 08.30 - 12 og i friminuttet etter lunsj (13.50 - 14)

IKT-konsulenten kan hjelpa deg med tekniske spørsmål og ulike problem som gjeld hardware og software.

Dersom du treng hjelp til å lasta ned programvare eller endre passord, kan lenkene under vera til hjelp.

Send e-post

Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiar Beate Kleppe har treffetid kvar onsdag kl. 08.30 - 14.00.

Elevrådet

Du kan vera med å bestemma over skulekvardagen gjennom elevrådet.