Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenester

Her finn du info om rådgjevar, elevinspektør, IKT-konsulenten, helsesøster og elevrådet.

Rådgjevar

Rådgjevar kan hjelpa deg med:

  • Hjelp til val av studier og yrke
  • Val av utdanningsprogram og programfag
  • Informasjon om og søknad til fagopplæring, teknisk fagskule, universitet og høgskular
  • Korleis du kan koma i kontakt med studiestader i utlandet
  • Tilrettelegging dersom skuledagane kjennest tunge

Skuleåret 2017 / 2018 er rådgjevar Bjarte Vik i permisjon

Hausten 2017 er rådgjevar Nina Rødseth i permisjon

For spørsmål, ta kontakt med Hilde Standnes, Hilde Skjærstad eller Synnøve Lid.

 

 

Rådgjevar er òg bindeledd til Oppfølgingstenesta, Pedagogisk Psykologisk Teneste (OT/PPT), Lånekassen og andre hjelpeinstansar for ungdom.

Vaksenperson som lyttar til det du har å seia. Dersom du har problem som kan gå ut over skulearbeidet ditt, er det viktig at du snakkar med rådgjevar om dette. På den måten kan vi lettare hjelpa deg.

ELEVINSPEKTØR

Elevinspektøren er del av leiinga ved skulen, og er eit kontaktledd mellom leiinga og elevrådet.  Ho arbeider systematisk med elevmedverknad og skulemiljø.

Elevinspektøren er leiar av ressursteamet ved skulen, og har saman med rådgjevar ansvar for å leggja til rette undervisinga slik at den einskilde elev får eit best mogeleg tilrettelagt tilbod.

IKT-KONSULENTEN

IKT-konsulenten finn du i 2. etasje i administrasjonsfløyen ved biblioteket.

Åpningstider: måndag, tysdag, torsdag og fredag kl. 08.30 - 12 og i friminuttet etter lunsj (13.50 - 14)

IKT-konsulenten kan hjelpa deg med tekniske spørsmål og ulike problem som gjeld hardware og software.

Dersom du treng hjelp til å lasta ned programvare eller endre passord, kan lenkene under vera til hjelp.

Send e-post

Helsesøster

Helsesøster Beate Kleppe har treffetid kvar onsdag kl. 08.30 - 14.00.

Elevrådet

Du kan vera med å bestemma over skulekvardagen gjennom elevrådet.