Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevundersøkinga - veke 50 2021

Bilde Ost vgs.jpg

Elevundersøkinga vert gjennomført i veke 50, og gjer deg mulighet til å seia kva du meinar om læring og trivsel på skulen.

Resultata frå undersøkinga vert lagra og nytta av skuler, skuleeigara og den statlege utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle eleven sitt skule- og læringsmiljø. Data frå undersøkinga kan og bli nytta til forskning og forskara kan få utlevert rådata fra undersøkinga. Her kan både elevar og foresatte finne meir info om elevundersøkinga:
Infoskriv elev
Infoskriv foresatte