Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Aktuelt

Her har vi samla ein del informasjon som kan vera aktuell for deg som elev på Osterøy vgs.

Minioritetsrådgjevar

I Vestland fylke har vi minioritetsrådgjevara som alle vidaregåande skular, elevar og tilsette kan nytta. Er du elev og synest det er utfordrande å leve med fleire kulturar samstundes? Opplever du at du ikkje har friheit til å ta eigne val? Lever du eit dobbeltliv? Er det vanskeleg å handtere alle forventningane som vert stilt til deg på skulen og heime?
Minoritetsrådgjevarane har teieplikt og kan gje deg råd, samtaler og praktisk hjelp.

 Meir informasjon finn du her:
Minioritetsrådgjevar på vidaregåande skular i Vestland

Smittevern

I samband med koronasituasjonen i landet har det vorte utarbeidd ein smittevernrettleiar for skulane. For oppstart av skuleåret 2020-2021, skal skulane operere etter gult nivå.

Informasjon

Som elev ved skulen vil du finne mykje nyttig informasjon i skulen sitt elevinformasjonshefte. Dette er det viktig at du les igjennom ved skulestart.

Reglement

I Vestland fylkeskommune har vi eit felles ordens- og åtferdsreglement, og eit IKT-reglement, som gjeldt for skuleåret 2020/2021.