Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Informasjon

Her har vi samla ein del informasjon som kan vere aktuell for føresette og elevar ved Osterøy vgs.

Informasjonshefte

Som elev ved skulen vil du finne mykje nyttig informasjon i skulen sitt elevinformasjonshefte. Dette er det viktig at du les igjennom ved skulestart.

 

Elevinformasjonshefte

Grønt nivå

Skulen er no på grønt nivå

Skuleskyss

Elevar som bur innafor strekninga Osterøybrua – Haus – Lonevåg – Valestrandsfossen må kjøpa ungdomskort. Dei som bur innanfor andre delar av kommunen får gratis skuleskyss dersom det er minst 6 km avstand frå bustad til skule. Elevane som har rett på gratis skuleskyss, må søkja sjølv i ElevSkyss.

Reglement

I Vestland fylkeskommune har vi eit felles ordens- og åtferdsreglement, og eit IKT-reglement, som gjeldt for skulane.