Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Visma InSchool

Vestland fylkeskommune tar i bruk Visma InSchool  (VIS) som skuleadministrativt system frå skuleåret 2021/22. Løysinga skal nyttast av lærarar, elevar og føresette.

Det ligg ei lenke til Visma InSchool på forsida. Eller du kan bruke denne:

Innlogging Visma InSchool

Visma InSchool for elevar

For elevar er Visma InSchool staden der dei kan finne timeplanen sin og sjå alt av fråvær, merknadar og karakterar som er registrert på seg. Du kan også melde om fråvær og be om å få fråvær sletta, og søke om fritak og tilrettelegging. 

Som elev i Vestland loggar du deg inn på VIS med Feide-kontoen din (brukarnamn og passord).

Det finst også ein mobilapp, last den ned i Google Play eller App Store.

Introduksjonsvideo for elevar:

 

Visma InSchool for føresette

Føresette skal bruke ID-porten for innlogging i Visma InSchool. Visma InSchool hentar informasjon om elevens føresette frå det sentrale folkeregisteret (DSF). Føresette som er registrert med foreldreansvar i DSF, overførast med namn og folkeregistrert adresse. 

I menyen til venstre, under elevens kontaktopplysningar, får føresette tilgang til elevens opplysningar i Visma InSchool. Der kan føresette registrere og oppdatere e-postadresse og telefonnummer. 

Elevar over 18 kan etter samtykke tillete skulen å gi føresette tilgang til Visma InSchool. I slike tilfeller må føresette registrerast manuelt. 

Status for føresettetilgang 27.8
Per no kan føresette berre sjå personopplysningane til eleven i VIS. Føresette kan også sende melding til kontaktlærar for å melde om fråvær. Det blir jobba med å opne for at føresette skal få tilgang til timeplan og fråværsoversikt også. Det er fylket sentralt som arbeider med å utforme tilgangane som føresette skal ha i VIS.

Introduksjonsvideo for føresette:

 

Informasjon om Visma InSchool på Vestland fylkeskommune si heimeside.