Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Ut i verda

Os gymnas har fleire internasjonale aktivitetar, både utvekslingsprosjekt gjennom Erasmus+ og solidaritetsaksjon til støtte for Hjelp Moldova.

Erasmus+:

Os gymnas satsar på internasjonalisering. I perioden 2019-2022 deltar skulen på 3 Erasmus-prosjekt, og i løpet av desse åra vil mange av våre elevar få sjansen til å reise med tilsette frå skulen til våre partnarskular i Belgia, Spania, Italia, Danmark, Nederland og Latvia. 

Os gymnas hadde i februar 2020 besøk frå partnarskulane i prosjektet «Feed the Future», som du kan lese meir om her

På grunn av Covid-19 har mange av reiseplanane for 2020 blitt utsett. I prosjektet «Students become citizens» skulle Os gymnas eigentleg hatt besøk i slutten av september 2020. Men dette er no utsett til september 2021. Det blir elles planlagt to dagar med aktivitetar som foregår online for perioden januar-april 2021.

Vedlagt er litt informasjon frå internasjonaliseringsprosjektet «Students become citizens» (Erasmus+):

Informasjon om Erasmus+-prosjekt ved Os gymnas (pdf) Newsletter 1 - Students become citizens (pdf) Newsletter 2 - Students become citizens (pdf)

Moldova:

Elevrådet ved Os gymnas har vald «Hjelp Moldova» som sitt solidaritetsprosjekt. Elevane jobbar då ein dag for å samle inn pengar til «Hjelp Moldova» sitt arbeid i det fattigaste landet i Europa. I samband med dette arbeidet reiser to elevar frå elevrådet kvart år til Moldova for å sjå kva pengane har blitt brukt til, og kva som er dei neste prosjekta. I ettertid har dei ansvar for å fortelja frå turen og om prosjektet.

Utveksling - Vg2 i utlandet:

Er du elev ved ein av dei vidaregåande skulane i Vestland kan du ta heile eller deler av andre året på vidaregåande (Vg2) i utlandet. Gjennom ein av koordinatorskulane i fylket, kan du reise til Frankrike, Skottland, Tyskland, USA eller Wales. Meir informasjon om tilboda og korleis du søkjer finn du på fylket sine sider: Vg2 i utlandet.

Rådgjevar kan hjelpe deg dersom du ønskjer å reise på utveksling til utlandet.

Rådgjevar
Profilbilde av  Terje Bøthun
Terje Bøthun
56565756