Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Informasjon

Her finn du informasjon om fråværsreglane og ordens- og åtferdsreglement. Her ligg også søknadsskjema du skal bruke dersom du vil søke om studiepermisjon (sjølvstendig studiearbeid).

Fråværsreglar

01.11.20: Midlertidig endring i fråværsreglane ut skuleåret

For fråvær av helsegrunnar, er det no ikkje krav til å dokumentere fråværet med legeattest etter reglane om fråværsgrensa. Elevar over 18 år kan bruke eigenmelding, elevar under 18 år må legge fram stadfesting frå foreldre.

Endringane gjeld frå og med 24. august 2020 og ut skuleåret. 

Fråvær av helsegrunnar skal i den same perioden ikkje førast på elevane sitt vitnemål eller kompetansebevis.

Det er viktig at elevar held seg heime ved sjukdom, også ved milde symptom på luftvegsinfeksjon.

Informasjon frå Kunnskapsdepartementet (lenke)

Fråværsgrensa

Frå 1. august 2016 blei det innført ei fråværsgrense for vidaregåande skular.

Dersom ein elev har meir enn 10 % udokumentert fråvær i eit fag, kan eleven som hovudregel ikkje få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Viss du planlegg å vere borte frå skulen av ulike grunnar, bør du undersøke om du har for høgt fråvær i fag. Alle elevar har ansvar for at det er vurderingsgrunnlag i faga sine.

Du kan søke om studiepermisjon i nokre tilfelle. Sjå eige skjema med meir informasjon om studiepermisjon. Det må søkast minst 10 yrkedagar (arbeidsdagar) på førehand.

Viss det er planlagt fråvær på grunn av gravferd, alvorleg sjukdom i nær familie eller liknande, så kan du få innvilga velferdspermisjon. 

Skulereglement

Det er laga eit felles ordens- og åtferdsreglement som gjeld for alle dei vidaregåande skulane i Vestland.

Føresettepålogging til SkoleArena

Føresette til elevar under 18 år kan få tilgang til SkoleArena og få innsyn i opplysningar om fråvær og vurderingar for sitt barn. Føresette kan også melde frå om planlagt fråvær direkte i SkoleArena.

For å få tilgang til SkoleArena, må du først opprette ein brukar. Du finn brukarrettleiing i lenka under til høgre.

NB! I feltet for Skoleeier må du velje "Hordaland Fylkeskommune".

Rusførebyggande arbeid ved Os gymnas

Hovudmålet er

  • Å skape eit trygt og inkluderande miljø gjennom positive tiltak der alle elevane blir sett og tatt vare på
  • Å hjelpe og støtte elevar med urovekkande rusbruk til å kome seg ut av ein vanskeleg situasjon slik at dei kan fullføre utdanninga si

Os gymnas har innført Kjentmannsordninga. Kjentmann skal vere den elevane kan kome til på skulen ved uro rundt eigen eller andre sin rusbruk. Det er Hilde Paaske-Knauer som er kjentmann på skulen.

Kettlebells_web.jpg

Treng du tilrettelagt undervisning i kroppsøving?

Treng du tilrettelagt undervisning i kroppsøving?

Du kan no laste ned eit skjema og ta det med til legen, som kan finne alternative øvingar til deg. Slik kan du delta i undervisninga sjølv om du til dømes har ei skade.

Les heile saka og finn skjemaet på nettsida på vlfk.no.