Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helsesjukepleiar (helsesøster)

Helsesjukepleiar på skulen vår heiter Annika Andersland.

Helsesjukepleiar er på skulen ein dag i veka, på onsdagar. Ho er også med i skulen sitt ressursteam.

Alle Vg1-elevar og alle nye Vg2/Vg3- elevar ved skulen har ein samtale med helsesjukepleiar i løpet av skuleåret. Elles kan de også kome innom avdelingsleiar for elevtenester og be om å setja opp time til helsesjukepleiaren.

Helsesjukepleiar kan svare på alle spørsmål om helse, for eksempel søvn, mat, seksualitet og psykisk helse.

Helsesjukepleiar kan også kontaktast på e-post:

aca@bjornafjorden.kommune.no

eller mobil: 95785736