Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenester

Her finn du informasjon om  avdelingsleiar, rådgjevar, IKT-konsulent, helsesjukepleiar, bibliotek, elevråd og andre elevtenester.

Avdelingsleiar

Avdelingsleiar for elevtenester jobbar tett på elevane ved skulen. Ho har faste møte med elevrådet og elevrådsstyret, og ser til at elevane sine innspel både fagleg og sosialt vert tekne hand om. Avdelingsleiar for elevtenester er leiar for skulen sitt ressursteam.

Avdelingsleiar for elevtenester og språk/samfunnsfag
Profilbilde av  Hilde Paaske-Knauer
Hilde Paaske-Knauer
56565757

Rådgjevar

  • Rådgjevar gir rettleiing i spørsmål om val av fag og utdanning. 
  • Rådgjevar samarbeider tett med kontaktlærar, faglærarar og avdelingsleiarane.
  • Rådgjevar sit i skulen sitt ressursteam og kan gi sosialpedagogisk hjelp og rettleiing med personlege problem og utfordringar i kvardagen. Han har tett kontakt med OT/PPT og andre offentlege instansar.
  • Rådgjevar hjelper deg òg dersom du ønskjer å reisa på utveksling til utlandet.
  • Rådgjevar har teieplikt.
Rådgjevar
Profilbilde av  Terje Bøthun
Terje Bøthun
56565756

Elev- og lærlingombodet i Vestland

Sigrid Isdal og Venke Nordeide er elev- og lærlingombod i Vestland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling.

Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig?

Dette og meir kan du snakke med Sigrid eller Venke om. Dei passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Dei har teieplikt! 

Meir informasjon finn du på Vestland fylkeskommune si nettside. Du finn dei også på Snap (Elombud) og på Facebook (Elev- og lærlingombodet i Vestland).

Support_.jpg

IKT

Skulen har ein eigen støttefunksjon som tilbyr ulike former for datahjelp. Treng du hjelp med datamaskina, kan du kontakta skulens IKT-konsulent.  IKT-konsulenten har kontor ved biblioteket og har normalt kontortid frå kl. 08:00 til 15:30.

IKT-konsulent
Anders Nesbø Prestegard
Hjelp til IKT
Helsesoster-Annika.jpg

 Helsesjukepleiar (helsesøster)

Helsesjukepleiar på skulen vår heiter Annika Andersland. Ho kan hjelpe deg med både psykiske og fysiske vanskar. Kontoret hennar ligg ved sida av filmrommet.

Meir om helsesjukepleiar
elevråd-osg-2019-20.jpg

Elevrådet

Elevrådet har i regelen møte minst ein gong i månaden. Då møtest dei på elevrådskontoret og drøftar viktige saker og fattar vedtak.                                      

Elevrådet

                        

                                 

Bibliotek_.jpg

Biblioteket 

Skulebiblioteket vårt ligg i første etasje, ved sida av kantina. Biblioteket er ope frå 08:00 til 15:30 

Det er lov å vera på biblioteket uten å gjera skulearbeid! Du kan sitja og prata, spela spel eller surfa på nettet.

Skulebibliotek
kantine-disken.jpg

Kantina  

Kantina er open frå kl. 8.20 til kl. 12.35.

Det er gratis skulefrukost i kantina kvar dag frå kl. 8.20 til kl. 8.40.

Kantina