Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevrådet

Elevrådet tar opp små og store sakar på skulen, drøftar desse og gjer vedtak. Elevane blir òg høyrt i saker som har med pedagogikk å gjera, og elevrådet har jobba ein del med vurdering for læring og bruk av IKT ved skulen.

Elevrådet startar arbeidet på hausten med ein eigen elevrådsdag. Der får alle tillitselevar og vararepresentantar opplæring i elevrådsarbeid, Elevorganisasjonen held føredrag, og tillitselevane blir delte inn i arbeidskomitear. Saman med avdelingsleiar for elevtenester blir det sett opp ein møteplan for året med elevrådsmøte ein gong i månaden, og styremøte etter behov.

Tillitselevar 2020-2021

Klassane skal ha val på tillitselev/vara ved skulestart.

Klasse Tillitselev Vara
 1A  Ida Jørgine Øien Strømme  Brita Nødland Austvik
 1B  Filip Holdhus  Daniela Styve Kallekleiv
 2A  Sander Nikolai Knag  Levi Færøvik
 2B  Kine Ullensvang Moland  Jørgen Nyhus
 3A  Oscar Fimreite  Kerem Duvarci
 3B  Malene Massi Fagerthun  Kai Daniel Øye

 

Styret i elevrådet 2021 

Elevrådsstyret vert valt for eitt år om gongen i januar.

 Funksjon  Klasse  
 Leiar  2A  Sander Nicolai Knag
 Nestleiar  1A  Brita Nødland Austvik
 Sekretær/skrivar  1A  Ida Jørgine Øien Strømme
 Økonomiansvarleg  1B  Filip Holdhus
 Styremedlem  1B  Daniela Styve Kallekleiv
 Styremedlem  2B  Kine Ullensvang Moland
 Styremedlem  2B  Jørgen Nyhus
 Varamedlem  2A  Levi Færøy