Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevrådet

Elevrådet tar opp små og store sakar på skulen, drøftar desse og gjer vedtak. Elevane blir òg høyrt i saker som har med pedagogikk å gjera, og elevrådet har jobba ein del med vurdering for læring og bruk av IKT ved skulen.

Elevrådet startar arbeidet på hausten med ein eigen elevrådsdag. Der får alle tillitselevar og vararepresentantar opplæring i elevrådsarbeid, Elevorganisasjonen held føredrag, og tillitselevane blir delte inn i arbeidskomitear. Saman med avdelingsleiar for elevtenester blir det sett opp ein møteplan for året med elevrådsmøte ein gong i månaden, og styremøte etter behov.

Tillitselevar 2021-2022

Klassane skal ha val på tillitselev/vara ved skulestart.

Klasse Tillitselev Vara
 1A  Anders Bjørkelo Torsteinsbø  Stian Vilke Lien
 1B  Amalie Lund Helgesen  Brede Danielsen Flataker
 2A  Kristian Brandseth  Mons Sælen Vonli
 2B  Tuva Olsen Klyve  Magnus K. Storvik Nilsen
 3A  Sander Knag  Ellinor Sebak
 3B  Victor J. Johnsen  Elise Vermedal

 

Styret i elevrådet 2021 

Elevrådsstyret vert valt for eitt år om gongen i januar.

 Funksjon  Klasse  
 Leiar  3A  Sander Nicolai Knag
 Nestleiar  2A  Brita Nødland Austvik
 Sekretær/skrivar  2A  Ida Jørgine Øien Strømme
 Økonomiansvarleg  2B  Filip Holdhus
 Styremedlem  2B  Daniela Styve Kallekleiv
 Styremedlem  3B  Kine Ullensvang Moland
 Styremedlem  3B  Jørgen Nyhus
 Varamedlem  3A  Levi Færøy