Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevrådet

Elevrådet tar opp små og store sakar på skulen, drøftar desse og gjer vedtak. Elevane blir òg høyrt i saker som har med pedagogikk å gjera, og elevrådet har jobba ein del med vurdering for læring og bruk av IKT ved skulen.

Elevrådet startar arbeidet på hausten med ein eigen elevrådsdag. Der får alle tillitselevar og vararepresentantar opplæring i elevrådsarbeid, Elevorganisasjonen held føredrag, og tillitselevane blir delte inn i arbeidskomitear. Saman med avdelingsleiar for elevtenester blir det sett opp ein møteplan for året med elevrådsmøte ein gong i månaden, og styremøte etter behov.

Tillitselevar 2019-20

Klassane skal ha val på tillitselev/vara ved skulestart.

Klasse Tillitselev Vara
 1A  Sander Nicolay Knag  Filip Lunde Fosen 
 1B  Vegar Klyve   Halvor Johan Høyland
 2A  Vilde Drange Veglo   Magnus Fagerbakke 
 2B  Are Botnevik  Yousif Springer
 3A  Cherin Isabel Eide  Kasper F. Hovland
 3B  Johannes Dyrdal Lie  Åshild Underhaug Berle
 3C  Isak Rosendahl Heggland  Jørgen Wallem Aspaker

 

Styret i elevrådet 2019 

Elevrådsstyret vert valt for eitt år om gongen i januar.

 Funksjon  Klasse  
 Leiar  2B  Kristoffer Grimstad Solberg
 Nestleiar  3B  Marthe Færøvik
 Sekretær/skrivar  3A  Peder Saltskår Jentoft
 Økonomiansvarleg  3C  Martine Særvold Pedersen
 EO-kontakt  3B  Emil Rogne
 Styremedlem  2A  Vilde Drange Veglo
 Styremedlem  3A  Børge Breivik Benjaminsen
 Varamedlem  3C  Mira Færøy