Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevrådet

Elevrådet tar opp små og store sakar på skulen, drøftar desse og gjer vedtak. Elevane blir òg høyrt i saker som har med pedagogikk å gjera, og elevrådet har jobba ein del med vurdering for læring og bruk av IKT ved skulen.

Elevrådet startar arbeidet på hausten med ein eigen elevrådsdag. Der får alle tillitselevar og vararepresentantar opplæring i elevrådsarbeid, Elevorganisasjonen held føredrag, og tillitselevane blir delte inn i arbeidskomitear. Saman med elevinspektør blir det sett opp ein møteplan for året med elevrådsmøte ein gong i månaden, og styremøte etter behov.

Elevrådet 2018-19

 Klasse

Tillitselev

Vara

1A

Vilde Drange Veglo

Martine Blomberg

1B

Kristoffer Grimstad Solberg

Malene Massi Fagertun

2A

Peder Saltskår Jentoft

Emma Eidsvik

2B

Marthe Færøvik

Emil Rogne

2C

Mira Færøy

Jørgen Wallem Aspaker

3A

Trygve Bjørnevik

Mathias Lekven Sørstrønen

3B

Martin Sofron Nilsen

Martine Katrin Bjelland

3C

Aleksander Grotle

Kay-Milan Goitowski

Klassane skal ha val på tillitselev/vara ved skulestart.

Styret i elevrådet 2019 

Funksjon

Namn

Klasse

 Leiar Kristoffer Grimstad Solberg  1B
 Nestleiar
Marthe Færøvik  2B
 Sekretær/Skrivar Peder Saltskår Jentoft  2A
 Økonomiansvarleg Martine Særvold Pedersen  2C
 EO-kontakt Emil Rogne  2B
 Styremedlem Børge Breivik Benjaminsen  2A
 Styremedlem Vilde Drange Veglo  1A
 Varamedlem Mira Færøy  2C

Elevrådsstyret vert valt for eitt år om gongen i januar.