Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevrådet

Elevrådet tar opp små og store sakar på skulen, drøftar desse og gjer vedtak. Elevane blir òg høyrt i saker som har med pedagogikk å gjera, og elevrådet har jobba ein del med vurdering for læring og bruk av IKT ved skulen.

Elevrådet startar arbeidet på hausten med ein eigen elevrådsdag. Der får alle tillitselevar og vararepresentantar opplæring i elevrådsarbeid, Elevorganisasjonen held føredrag, og tillitselevane blir delte inn i arbeidskomitear. Saman med elevinspektør blir det sett opp ein møteplan for året med elevrådsmøte ein gong i månaden, og styremøte etter behov.

Elevrådet 2019-20

 Klasse

Tillitselev

Vara

1A

 

 

1B

 

 

2A

 

 

2B

 

 

3A

 

 

3B

 

 

3C

 

 

Klassane skal ha val på tillitselev/vara ved skulestart.

Styret i elevrådet 2019 

Funksjon

Namn

Klasse i 2019/20

 Leiar Kristoffer Grimstad Solberg  2B
 Nestleiar
Marthe Færøvik  3B
 Sekretær/Skrivar Peder Saltskår Jentoft  3A
 Økonomiansvarleg Martine Særvold Pedersen  3C
 EO-kontakt Emil Rogne  3B
 Styremedlem Børge Breivik Benjaminsen  3A
 Styremedlem Vilde Drange Veglo  2A
 Varamedlem Mira Færøy  3C

Elevrådsstyret vert valt for eitt år om gongen i januar.