Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Informasjon om Ungdataundersøkinga

nye nettsider.jpg

Os gymnas skal gjennomføre ungdataundersøkinga i perioden frå veke 5 til 7. Sjå vedlagt informasjonsbrev om føremål, gjennomføring og personvern i undersøkinga.

I 2021 blir ungdataundersøkinga gjennomført i Bjørnafjorden kommune blant elevar i den vidaregåande skulen. For at undersøkinga skal gje eit godt bilete av situasjonen i Bjørnafjorden kommune, er det viktig at så mange som mogleg deltek. Undersøkinga går føre seg på skulen i løpet av veke 5 til 7.

• Undersøkinga er frivillig.
• Dei som svarer, kan hoppe over spørsmål dei ikkje ønskjer å svare på, og kan slutte å svare undervegs, dersom dei ønskjer det.
• Føresette kan reservere seg mot at barna deira skal delta ved å gje melding til kontaktlæraren/skulen.

Informasjon til føresette og ungdommar om ungdataundersøkinga i Bjørnafjorden kommune 2021 (pdf)