Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Høyring om nye prosedyrar for oppfølging av opplæringslova kapittel 9A

Det er utarbeida utkast til nye prosedyrar for oppfølging av opplæringslova kapittel 9A i nye Vestland fylkeskommune. Dei nye prosedyrane skal vere gjeldande frå 01.01.2020.

Vedlagt er utkast til nye prosedyrar for oppfølging av opplæringslova kapittel 9A i nye Vestland fylkeskommune. Dei nye prosedyrane skal vere gjeldande frå 01.01.2020.

Forslag til nye prosedyrar 9A.pdf

Høyringsfrist er 1. desember 2019.

Høyringspartar er dei vidaregåande skulane i Vestland, elevråd, skulemiljøutval, hovudtillitsvalde, Elevorganisasjonen i Hordaland og Sogn og Fjordane, mobbeombodet, elev- og lærlingombodet. Andre som ønskjer å uttale seg om innhaldet kan også sende høyringssvar.

Vi ber om at høyringssvar vert sendt til kristine.angelsen@hfk.no eller via eDialog (legg inn saksnummer 2019/18330 saman med tittel på innsendinga): https://www.hordaland.no/nn-NO/om-oss/edialog/#theme