Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Oppdatering 4. mai

Det blir undervisning på skulen igjen frå onsdag 5. mai. Elevar som er i karantene må arbeide med skulearbeid heimefrå. Gi beskjed til kontaktlærar og følg med på Itslearning.

Smittesporing: Var du eller nokon du kjenner på fest i Kuventræ-området på laurdag? Alle som var på denne festen, skal vere i karantene og teste seg.

Timeplan veke 18-24,  oppdatert 30.04.21

Skulen er på gult nivå. Det vil seie at all undervisning skjer på skulen, og store klassar kan vere samla i eitt klasserom. 
 
Under finn du timeplanen for dei neste vekene.
Blokktimeplan for veke 18-24 (pdf)

Skulerute 2021-2022

Skuleruta for neste skuleår er no klar. Du finn den her

Støttetelefon for ungdom

Er du einsam eller har det vanskeleg grunna pandemien? Ring og snakk anonymt med ein psykologistudent. Støttetelefonen er eit tiltak for psykisk helse for unge. Du kan ringe og prate med nokon kvardagar 14.00-21.30.

Ring 51 20 71 21.

Støttetelefon for ungdom

Aktuelt

Tilbod om toppidrett med fotball og e-sport

Tilbod om toppidrett med fotball og e-sport

Os gymnas ønskjer å tilby toppidrett som valfritt programfag på Vg1 skuleåret 2021-2022.  Os gymnas samarbeider med Os Fotball om eit toppidrettstilbod i fotball. Skulen ønskjer i tillegg å tilby eit opplegg for toppidrett med e-sport som spesialisering viss det er tilstrekkeleg interesse for dette.

Informasjon om Ungdataundersøkinga

Informasjon om Ungdataundersøkinga

Os gymnas skal gjennomføre ungdataundersøkinga i perioden frå veke 5 til 7. Sjå vedlagt informasjonsbrev om føremål, gjennomføring og personvern i undersøkinga.

Sjå fleire saker