Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Elev-PC, til nye Vg1-elevar

Alle elevar i vidaregåande skule må ha eigen PC. Du har sjølv ansvar for å stille med berbar datamaskin til skulestart.

Nye Vg1-elevar kan kjøpe ein rimeleg elev-PC gjennom Vestland fylkeskommune sin bestillingsordning. Du kan velje mellom tre modellar (to Windows-maskinar og ein Mac). Grunnmodellen er i prinsippet gratis fordi den blir dekt fullt ut av utstyrsstipendet frå Lånekassen over to år.

Informasjon om elev-pc frå VLFK

God sommar!

Me ønsker alle elevar ein god sommarferie! Velkommen tilbake til nytt skuleår måndag 16. august.

Det blir ikkje endring av oppstartstidspunkt frå hausten. Skuledagen neste skuleår vil vere om lag slik som den har vore i år, med start ca. kl. 8.40 og slutt ca. kl. 15.10.

Skulerute 2021-2022

Aktuelt

Tilbod om toppidrett med fotball og e-sport

Tilbod om toppidrett med fotball og e-sport

Os gymnas ønskjer å tilby toppidrett som valfritt programfag på Vg1 skuleåret 2021-2022.  Os gymnas samarbeider med Os Fotball om eit toppidrettstilbod i fotball. Skulen ønskjer i tillegg å tilby eit opplegg for toppidrett med e-sport som spesialisering viss det er tilstrekkeleg interesse for dette.

Informasjon om Ungdataundersøkinga

Informasjon om Ungdataundersøkinga

Os gymnas skal gjennomføre ungdataundersøkinga i perioden frå veke 5 til 7. Sjå vedlagt informasjonsbrev om føremål, gjennomføring og personvern i undersøkinga.

Sjå fleire saker