Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiespesialisering

Ønskjer du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Vi tilbyr:


Hos oss legg vi vekt på eit godt miljø og eit godt forhold mellom elevane og mellom elevar og lærarar. Elevane våre trivst godt, og vi set elevmedverknad og engasjement høgt.

Video: Studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomiske fag Video: Studiespesialisering med realfag

Kvifor studiespesialiserende?

Alle moglegheiter står opne for deg som går studiespesialisering. Du får både generell og spesiell studiekompetanse, avhengig om du vel dei rette faga som gjev tilgang til både høgskular og universitet.

Alt du lærer her, er kunnskapar og innsikt du vil få bruk for og ha glede av heile livet.

Les meir om studiespesialisering Søk skuleplass

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Norsk 4 4 6
Kroppsøving 2 2 2
Framandspråk 4 4 0
Engelsk 5 0 0
Matematikk 5 3 0
Naturfag 5 0 0
Samfunnsfag 3 0 0
Geografi 3 0 0
Historie 0 2 4
Religion og etikk 0 0 3
Programfag til val 0 15 15
Sum timetal per veke 31 30 30

Første året

_DSC2956.jpg

Vg 1 Studiespesialiserande

På Vg1 må du velje eit framandspråk i tillegg til engelsk. Vi tilbyr:

 • Fransk nivå II
 • Tysk nivå II
 • Spansk nivå I og  II

Det er vanleg å halde fram med det språket du hadde på ungdomsskulen. Spansk I er i utgangspunktet eit tilbod til dei som ikkje hadde framandspråk på ungdomsskulen. Framandspråket du har på Vg1 må du halde fram med på Vg2.

Olsvikåsen videregående skole har i fleire år vore med i eit Comenius-prosjekt der elevar i forskjellige land jobbar med felles prosjekttema. Elevane som er med på dette drar på besøk og bur i ein familie, og er også vertsfamilie for ein elev frå eit anna land. Frankrike, Tyskland og Spania er land som har vore med tidligare år.

Andre året

Studspes5.jpg
Studspes2.jpg
Studspes3.jpg

Vg2 Studiespesialiserande

På Vg2 vel du programområde. Du må ha fordjuping innan to fag på ditt eige programområde. Dette er fag du må ha over to år. I tillegg kan du velje fag frå anna programområde. 

Realfag:

 • Matematikk R1   
 • Matematikk S1
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1
 • Biologi 1
 • Geofag 1
 • Informasjonsteknologi 1 og 2

Språk, samfunnsfag og økonomi:

 • Historie og filosofi 1
 • Psykologi 1 og 2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap
 • Politikk og menneskerettar
 • Rettslære 1
 • Internasjonal engelsk 
 • Kommunikasjon og kultur 1
 • Markedsføring og ledelse 1

Kunst, design og arkitektur:

 • Trykk og foto
 • Kunst og skapande arbeid
 • Design og bærekraft
 • Arkitektur og samfunn

Framandspråk

Elevar som ikkje hadde framandspråk på ungdomsskulen må ha spansk i tre år, medan dei andre normalt avsluttar opplæringa i framandspråk etter Vg2.

Tredje året

DSC_6354.jpg
Studspes1.jpg
Baskeballer_web.jpg

Vg3 Studiespesialiserande

På Vg3 held du fram med to programfag innan ditt programområde. I tillegg vel du fritt eit tredje programfag. Dette kan også veljast frå fag på Vg2.

På Vg3 kan du velje mellom: 

Realfag:

 • Matematikk R2
 • Matematikk S2
 • Fysikk 1
 • Fysikk 2
 • Kjemi 1
 • Kjemi  2
 • Biologi 1
 • Biologi  2
 • Geofag 1
 • Geofag 2 
 • Informasjonsteknologi 1
 • Informasjonsteknologi 2

Språk, samfunnsfag og økonomi:

 • Historie og filosofi 1
 • Historie og filosofi 2
 • Psykologi 1
 • Psykologi 2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap
 • Politikk og menneskerettar
 • Rettslære 1
 • Rettslære 2
 • Internasjonal engelsk 
 • Samfunnsfagleg engelsk 
 • Kommunikasjon og kultur 1
 • Markedsføring og leiing 1
 • Markedsføring og leiing 2

Kunst, design og arkitektur:

 • Trykk og foto
 • Design og bærekraft
 • Arkitektur og samfunn
 • Kunst og skapande arbeid

vEGEN VIDARE

Med studiekompetanse kan du søke opptak til høgare utdanning i Noreg. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du også informasjon om kva opptakskrav som gjeld for dei ulike studiane. Hugs søkefristen 15. april.

Har du ikkje bestemt deg? Då kan du få gode tips på utdanning.no, og på samordna opptak.

Samordna opptak Utdanning.no

SPØR OSS OM TILBODET

Avdelingsleiar språk og samfunnsfag
Profilbilde av Anne Jordalen

Anne Jordalen

Send e-post 55511415
Avdelingsleiar Realfag og Kroppsøving
Profilbilde av Siv Elin Korten

Siv Elin Korten

Send e-post 55511414