Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiespesialisering

Ønskjer du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Vi tilbyr

Toppidrettsuvikling for basketballutøvere. Skulen har sidan starten vore den føretrekte utviklingsarenaen for norske basketballtalent, og har vore springbrett for landslag, elitebasket og ikkje minst moglegheiter for collegespel i utlandet.

Tilbodet er ein del av strategien til Region Vest, og skulen er einaste uavhengige faginstans for basketball i fylket. Fagansvarleg for tilbodet er Geir Bangstad, FECC- lisensiert.

På studiespesialisering med toppidrett basketball tek du vanleg studiespesialiserande, men har toppidrett basketball som eit av programfaga fast gjennom tre år. 
OBS! Toppidrett basketball vil kun verte starta opp dersom det er nok søkjarar til faget. Dersom vi ikkje kan starte dette opp vil elevane få tilbod om andre programfag i staden.

Søk skuleplass

Korleis søkjer du deg inn?

For å komme inn på tilbodet må du først søke om vanleg inntak på studiespesialiserende. Deretter sender du beskjed via skulen, NBBF – Region Vest sin administrasjon, eller tar kontakt med fagansvarleg på skulen.

Tidligare elevar har blitt rekruttert til alle aldersbestemte landslag, samt toppklubbar som:

 • Bærum Basket, BLNO
 • Gimle Basketballklubb, BLNO
 • Frøya Basketballklubb, BLNO
 • Tromsø Storm, BLNO
 • Pepperdine University, NCAA Div 1
 • North Carolina Central University, NCAA Div 1
 • Cuesta Junior College

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Norsk 4 4 6
Kroppsøving 2 2 2
Framandspråk 4 4 0
Engelsk 5 0 0
Matematikk 5 3 0
Naturfag 5 0 0
Samfunnsfag 3 0 0
Geografi 3 0 0
Historie 0 2 4
Religion og etikk 0 0 3
Programfag til val 0 15 15
Sum timetal per veke 31 30 30

Første året

_DSC2956.jpg

Vg 1 Studiespesialiserande

På Vg1 må du velje eit framandspråk i tillegg til engelsk. Vi tilbyr:

 • Fransk nivå II
 • Tysk nivå II
 • Spansk nivå I og  II

Det er vanleg å halde fram med det språket du hadde på ungdomsskulen. Spansk I er i utgangspunktet eit tilbod til dei som ikkje hadde framandspråk på ungdomsskulen. Framandspråket du har på Vg1 må du halde fram med på Vg2.

Olsvikåsen videregående skole har i fleire år vore med i eit Comenius-prosjekt der elevar i forskjellige land jobbar med felles prosjekttema. Elevane som er med på dette drar på besøk og bur i ein familie, og er også vertsfamilie for ein elev frå eit anna land. Frankrike, Tyskland og Spania er land som har vore med tidligare år.

Andre året

Studspes5.jpg
Studspes2.jpg
Studspes3.jpg

Vg2 Studiespesialiserande

På Vg2 vel du programområde. Du må ha fordjuping innan to fag på ditt eige programområde. Dette er fag du må ha over to år. I tillegg kan du velje fag frå anna programområde. 

Realfag:

 • Matematikk R1   
 • Matematikk S1
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1
 • Biologi 1
 • Geofag 1
 • Informasjonsteknologi 1 & 2

Språk, samfunnsfag og økonomi:

 • Psykologi 1
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap
 • Politikk og menneskerettar
 • Rettslære 1
 • Internasjonal engelsk 
 • Kommunikasjon og kultur 1
 • Markedsføring og ledelse 1

Kunst, design og arkitektur:

 • Trykk og foto
 • Kunst og skapande arbeid
 • Design og bærekraft
 • Arkitektur og samfunn

Toppidrett:

 • Toppidrett basketball

Framandspråk

Elevar som ikkje hadde framandspråk på ungdomsskulen må ha spansk i tre år, medan dei andre normalt avsluttar opplæringa i framandspråk etter Vg2.

Tredje året

DSC_6354.jpg
Studspes1.jpg
Baskeballer_web.jpg

Vg3 Studiespesialiserande

På Vg3 held du fram med to programfag innan ditt programområde. I tillegg vel du fritt eit tredje programfag. Dette kan også veljast frå fag på Vg2.

På Vg3 kan du velje mellom: 

Realfag:

 • Matematikk R2
 • Matematikk S2
 • Fysikk 1
 • Fysikk  2
 • Kjemi 1
 • Kjemi  2
 • Biologi 1
 • Biologi  2
 • Geofag 1
 • Geofag 2 
 • Informasjonsteknologi 1
 • Informasjonsteknologi 2

Språk, samfunnsfag og økonomi:

 • Psykologi 1
 • Psykologi 2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap
 • Politikk og menneskerettar
 • Rettslære 1
 • Rettslære 2
 • Internasjonal engelsk 
 • Kommunikasjon og kultur 1
 • Markedsføring og ledelse 1

Kunst, design og arkitektur:

 • Trykk og foto
 • Design og bærekraft
 • Arkitektur og samfunn
 • Kunst og skapande arbeid

Toppidrett:

 • Toppidrett basketball

vegen vidare

Med studiekompetanse kan du søke opptak til høgare utdanning i Noreg. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du også informasjon om kva opptakskrav som gjeld for dei ulike studiane. Hugs søkefristen 15. april.

Har du ikkje bestemt deg? Då kan du få gode tips på utdanning.no, og på samordna opptak.

Samordna opptak Utdanning.no

spør oss om tilbodet

Assisterande rektor/avdelingsleiar realfag og kroppsøving
Profilbilde av Bengt Håkon Lund

Bengt Håkon Lund

Send e-post 55511414