Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Skuleåret

Her finn du viktig informasjon om skuleåret, som skuleruta, timeplanar, skulen sitt årshjul og skuleskyss.

Skuleruta

Her finn du skuleruta for 2021-2022. Vi ønskjer at elevane får maksimalt utbytte av undervisninga, og ber derfor om at du sjekkar skuleruta før du planlegg feriar og andre turar. Ved planlagt fråvær må du søke til rektor. Søknaden skal vere skriftleg og grunngjeven, og skal leverast i god tid.

Skulerute 2021/22

Timeplanar, fråvær med meir

Du finn timeplanar, fråvær og anmerkningar i Visma InSchool.  

Skuleskyss

Det er gode bussforbindelsar til Olsvikåsen. Buss 24 går direkte frå Oasen, medan buss 40 går frå sentrum. Vi har eigne skulebussar (Rute 49) mellom anna frå Storavatnet, Oasen og Loddefjord. Det næraste busstoppet til skulen er Olsvikskjenet.