Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Ny elev på skulen

Velkomen som ny elev på Olsvikåsen videregående skole! Her finn du litt praktisk informasjon knytt til det å vere ny elev.

Ungdomskort

Dei aller fleste som går på Olsvikåsen har ikkje rett til gratis skulereisekort, men brukar fylket sitt ungdomskort for å kome seg til og frå skulen. Dersom du er over 21 år eller har manglande offentleg rutetilbod kan du søke om gratis skuleskyss. 

Meir om skuleskyss

Skuleåret

Du finn viktig informasjon om bussruter, timeplanar, årshjul og skulerute i lenka skuleåret.

_DsC7026.jpg

Elev-PC

Undervisninga i vidaregåande skule krev at alle elevane har PC. Elevane i vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune har sjølv ansvar for å skaffe seg PC til skulestart i august. Elevane vil få tilgang til alt dei treng av programvare på skulen (blant anna Office 365).

Les meir om elev-pc

Lånekassen_web.jpg
Matematikk-Utgifter.jpg

Utstyrsstipend

Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring får utstyrsstipend, men du må søkje om stipendet. Dette gjer du når du har takka ja til skuleplass.

Utstyrsstipendet er ikkje avhengig av kor mykje foreldra dine tener. Stipendet skal brukast til nødvendig utstyr i opplæringa.

Utstyrsstipend

Informasjon Lånekassen

Utgifter for elevar

Dei fleste elevar vil trenge noko undervisningsutstyr, materiell osv. i løpet av skuleåret. Alle elevar bør derfor søke om utstyrsstipend frå Lånekassen for å få dekke desse utgiftene.

Størrelsen på utstyrsstipendet avheng av kva programområde du går på.

Oversikt over utgifter i skuleåret

Gratis frukost

Olsvikåsen har ei flott elevdreven kantine der du får gratis frukost mellom klokka 08.00 og 08.30 kvar dag. I tillegg kan du kjøpe billeg og sunn varm og kald mat. Dersom du vil kjøpe middag: Pass på å ha kjøpt middagskort i kantina før lunsj.

Læringsmiljø

Olsvikåsen fokuserer på å ha eit godt læringsmiljø. Om du har behov for ekstra støtte i eit fag kan du søke om plass i studieverkstaden. Du har også høve til å fordjupe deg i fag ved å delta på Fagsnacks og Fagsuppe. Les meir om elevtenestene våre under.