Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Kvardagsliv

Opplæring i grunnleggjande ferdigheiter og fag gjennom tre år i ein liten klasse. Vi har lokaler som er delvis tilpassa rullestolbrukarar og ein fin uteplass.

Elevgruppe

Elevane i kvardagslivsklassen har utviklingshemming og funksjonshemming av ulik grad og treng tilrettelagt opplæring.

Dei fleste begynner på kommunalt dagsenter etter fullført vidaregåande utdanning.

Arbeidstrening

Elevane deltek i arbeidstrening ut frå eigne føresetnader og interesser. Det kan til dømes vere bryter-styring med makulering, kopiering, papirinnsamling og kaffelaging.

Bilde HO.JPG

Informasjon om undervisninga

I kvardagslivsklassen lærer elevane grunnleggjande kvardagslivsferdigheiter og har skulekjøkken. 

Det er lagt stor vekt på fysisk trening. Vi har faglærar i kroppsøving og er i terapibasseng ca. ein gong pr. månad.

Vi har kommunikasjonstrening, opplæring/vedlikehald i bruk av lyd/ kroppsspråk, kommunikasjonshjelpemiddel som talemaskin, Rolltalk, symbol, teikn, ordbilde, bokstavar, bruk av PC, Smartboard, nettbrett, lese og skriveopplæring.

Vi har faget «Natur og miljø» der vi fokuserer på til dømes årstider, fenomen i naturen, lokalmiljø og grunnleggjande geografi.

Tilsynsordning

Vi har tilbod om tilsynsordning, (TIV). Denne er drifta av kommune/ bydel, og det må søkjast via koordinator der. Skulen stiller med lokale og personale.

TIV-tilbodet er kl. 08.00 -08.30 og kl. 13.45 -15.30 kvar dag i skuleåret.

Det er ikkje tilsynsordning i skuleferiar og planleggingsdagar.

_DsC7031.jpg

Kreativt fokus

Vi er ein kreativ klasse med stor vekt på musikk, både individuelt og i gruppe.
Elevane spelar på ulike instrument, evt. syng og lagar små oppsettingar. Dei opptrer på felles avslutningar og andre arrangement på skulen.

Dei har også årleg kunstutstilling i biblioteket med inviterte gjester. Det er eit inkluderande miljø på skulen og elevane blir ofte med på andre klassar sitt opplegg og aktivitetar.

Spør oss om tilbodet

Avdelingsleiar tilrettelagt avd og kunst, design og arkitektur
Profilbilde av Heine Nils Bringe

Heine Nils Bringe

Send e-post