Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Arbeidstrening

Formålet med arbeidstrening er å gi eleven ein kompetanse i samsvar med dei krava som blir stilt i eit arbeidsforhold ved ein varig tilrettelagt arbeidsplass, og samtidig gi eleven beste moglege utgangspunkt for å møte vaksenlivet. Etter avslutta opplæring skal elevane ha oppnådd ein fagleg, sosial og arbeidsmessig kompetanse som gjer at eleven kan få ein jobb ved ein varig tilrettelagt bedrift eller i ei ordinær verksemd med yting frå NAV.

Vi tilbyr:

  • Ein spennande skuledag med mykje praksis.
  • Du vil jobbe som ein viktig del av det sosiale miljøet på skulen.
  • Tett og god oppfølging av dei gode medarbeidarane våre.
  • Eit hektisk og spennande læringsmiljø.

Arbeidstrening RM

Vel Arbeidstrening Restaurant- og matfag dersom du:

  • Trivst på kjøkkenet
  • Likar å lage mat saman med andre
  • Er opptatt av god hygiene og å jobbe systematisk
  • Vil prøve deg i praksis i ulike typar bedrifter
_MwF0138.jpg

Innhaldet i opplæringen

På Olsvikåsen videregående skole har arbeidstreningsklassen praktisk undervisning 4 dagar i veka. I skulen si kantine lagar og førebur vi mat for sal til skulen sine elevar og tilsette. Vi har ein dag med teoriundervisning.

Vi lærer å smøre ulike typar brødmat som rundstykke og bagettar med variert pålegg. Vi lagar ulike typar smårettar som salatar, graut, supper og ulike typar bakverk for sal i kantina. Vi lagar dagleg ferskpressa juice av friske grønnsaker og frukter.

Vi lærer å samarbeide med andre, jobbe sjølvstendig og vere uthaldande og effektive. Sunn livsstil og eit sunt kosthald er overordna mål for opplæringa i kantina.

Utdanninga har referanse til konsekvenspedagogikken.

_DsC7225.jpg

Utdanninga er bygd opp i tre fasar

I fase 1 blir hovedvekta lagt på å utvikle eleven sin sosiale handlingskompetanse. Eleven har undervisning og praksis i skulen si kantine.

I fase 2 og 3 legg ein vekt på den arbeidsmessige og faglege kompetansen like mykje som den sosiale.

Elevane er utplassert i praksis i bedrift  4-6 veker gjennom skuleåret, resten i skulen si kantine.

I fase 3 tar vi sikte på å etablere tilknyting til arbeidslivet,slik at eleven blir klar til oppstart i tilrettelagt arbeid i ordinær verksemd med yting frå NAV eller ein varig tilrettelagt bedrift etter endt skulegang.

Spør oss om tilbodet