Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Arbeidstrening

Formålet med arbeidstrening er å gi eleven ein kompetanse i samsvar med dei krava som blir stilt i eit arbeidsforhold ved ein varig tilrettelagt arbeidsplass, og samtidig gi eleven beste moglege utgangspunkt for å møte vaksenlivet. Etter avslutta opplæring skal elevane ha oppnådd ein fagleg, sosial og arbeidsmessig kompetanse som gjer at eleven kan få ein jobb ved ein varig tilrettelagt bedrift eller i ei ordinær verksemd med yting frå NAV.

Vi tilbyr:

  • Ein spennande skuledag med mykje praksis.
  • Du vil jobbe som ein viktig del av det sosiale miljøet på skulen.
  • Tett og god oppfølging av dei gode medarbeidarane våre.
  • Eit hektisk og spennande læringsmiljø.

Arbeidstrening RM

Vel Arbeidstrening Restaurant- og matfag dersom du:

  • Trivst på kjøkkenet
  • Likar å lage mat saman med andre
  • Er opptatt av god hygiene og å jobbe systematisk
  • Vil prøve deg i praksis i ulike typar bedrifter
_MwF0138.jpg

Innhaldet i opplæringen

På Olsvikåsen videregående skole har arbeidstreningsklassen praktisk undervisning 4 dagar i veka. I skulen si kantine lagar og førebur vi mat for sal til skulen sine elevar og tilsette. Vi har ein dag med teoriundervisning.

Vi lærer å smøre ulike typar brødmat som rundstykke og bagettar med variert pålegg. Vi lagar ulike typar smårettar som salatar, graut, supper og ulike typar bakverk for sal i kantina. Vi lagar dagleg ferskpressa juice av friske grønnsaker og frukter.

Vi lærer å samarbeide med andre, jobbe sjølvstendig og vere uthaldande og effektive. Sunn livsstil og eit sunt kosthald er overordna mål for opplæringa i kantina.

Utdanninga har referanse til konsekvenspedagogikken.

_DsC7225.jpg

Utdanninga er bygd opp i tre fasar

I fase 1 blir hovedvekta lagt på å utvikle eleven sin sosiale handlingskompetanse. Eleven har undervisning og praksis i skulen si kantine.

I fase 2 og 3 legg ein vekt på den arbeidsmessige og faglege kompetansen like mykje som den sosiale.

Elevane er utplassert i praksis i bedrift  4-6 veker gjennom skuleåret, resten i skulen si kantine.

I fase 3 tar vi sikte på å etablere tilknyting til arbeidslivet,slik at eleven blir klar til oppstart i tilrettelagt arbeid i ordinær verksemd med yting frå NAV eller ein varig tilrettelagt bedrift etter endt skulegang.

Spør oss om tilbodet

Avdelingsleiar tilrettelagt avd og kunst, design og arkitektur
Profilbilde av Heine Nils Bringe

Heine Nils Bringe

Send e-post