Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Epostadresser

Det er feil på epostadressene nokre stader på våre nettsider. Vi arbeider med å rette desse. Alle eposter skal slutte på @vlk.no.

 

Eigentesting av Covid-19

Frå og med 12.04 får alle elevar og tilsette høve til å eigenteste seg for Covid-19 på skulen. Vi oppmodar alle til å delta i hurtigtestinga. Det er frivillig å delta for både elevar og tilsette. Du kan når som helst trekke deg frå deltaking. Du finn og meir informasjon på Vestland fylkeskommune si nettside.

Informasjon til elevar

Aktuelt

Ungdata-undersøkinga 2021

Ungdata-undersøkinga 2021

I veke 5-7 vil skulen gjennomføre ungdataundersøkinga i Bergen kommune i 2021. Målet er å få kunnskap om korleis det er å vekse opp i lokalmiljøet. Vi vonar så mange elevar som mogleg vil delta. Her kan du lese meir om undersøkinga!

Markerte movember

Markerte movember

For å markere movember og setje lys på prostatakreft arrangerte russestyret og elevrådet blå dag i november. Sjå alle dei flotte bidraga!

Sjå fleire saker